szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 626 m2 zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym

Data:
2023-12-07 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
429 730,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie – organ egzekucyjny – działając na podstawie artykułu 110w § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 roku, pozycja 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

07.12.2023 roku o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 346, w sali konferencyjnej nr 102 odbędzie się

druga licytacja

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Łęczyce, województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Łęczyce, obręb Łęczyce 0011, działka ewidencyjna nr 245/2 o powierzchni 626 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00048840/5. Na działce nr 245/2 znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, wykorzystywany na cele mieszkalne. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej zlokalizowane wzdłuż ul. Długiej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową ul. Długą – droga gminna. Nieruchomość, leży w terenie wyposażonym w magistralne sieci: wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej. Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomości jest do tych sieci podłączony.

 

Oszacowana wartość nieruchomości: 613 900,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 429 730,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej nieruchomości i wynosi 61 390,00 zł.

Imię i nazwisko zobowiązanego: Ireneusz Pajączkowski.

Wadium wpłaca się na rachunek depozytowy tut. organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski O/O Gdańsk nr 12 1010 1140 0143 9713 9120 0000, pod warunkiem, jego wpływu na rachunek organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

 

Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ww. nieruchomość będzie można oglądać w dni powszednie w godz. 10:00-13:00 w terminie 14 dni przed dniem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym pod numerem telefonu 58 736 39 64, natomiast akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w ww. terminie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie - organ egzekucyjny udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu: (58)7363964 w godzinach 8:00 -14:00.

 

Pouczenie:

Na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.                                            

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łęczyce
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna