szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

dom

Data:
2023-12-19 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
1 486 668,95 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

1227-SEE.711.1073.2022

dotychczasowe numery sprawy

1227-SEE.711.7.12.2022

1227-SEE.711.7.13.2022

 
Obwieszczenie o trzeciej licytacji nieruchomości              
   

Kiedy i gdzie

19 grudnia 2023 r. o godz. 10:00, w budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem przy ul. Szymony 14, w pokoju nr 302 (3 piętro – sala konferencyjna)

Przedmiot licytacji

- Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00053103/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 2 o pow. 110,66 m2, położona jest w miejscowości Kościelisko, ul. Karpielówka Boczna 3A, obr. 401, powiat tatrzański, woj. małopolskie znajduje się na działce ew. nr 4594/2 o pow. 0,0866 ha. Udział związany z własnością lokalu: w wielkości ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki (dz. ew. nr 4594/2, obj. KW NS1Z/00052806/7) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

- Zobowiązany Andrzej Świerczek;

- Symbole nieruchomości z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kościelisko: UCHWAŁA NR XXIII/157/2001 RADY GMINY KOŚCIELISKO z 2 lipca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko : działka ew. nr 4594/2  – położona jest w całości w terenach oznaczonych w planie symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej; 

- Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 2 287.183,00 zł.

- Cena wywołania to 65% kwoty oszacowania wynosi 1 486.668,95 zł

- Dodatkowy opis nieruchomości:

Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwu-lokalowy, składający się z jasnego przyziemia, parteru oraz dwu kondygnacyjnego poddasza, z czego jedynie pierwsze poddasze ma charakter użytkowy, kilkunastoletni. Obiekt wykonany w technologii mieszanej, murowano – drewnianej, przyziemie murowane, pozostałe kondygnacje drewniane. Budynek o regionalnej góralskiej architekturze z drewnianym wykończeniem balkonów, kryty dachem w stylu „zakopiańskim” o konstrukcji drewnianej, kryty gontem. Ogólny stan techniczny obiektu dobry – na bieżąco prowadzona gospodarka remontowa. Stolarka okienna drewniana – zespolona, drzwiowa wejściowa – lita drewniana z okuciem oraz zdobieniami. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z pieca na olej opałowy oraz kominek, dodatkowo monitoring oraz system alarmowy. Lokal składa się z jasnego przyziemia, parteru oraz dwukondygnacyjnego poddasza, z czego jedynie pierwsze poddasze ma charakter użytkowy. Lokal mieszkalny składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, trzech WC, dwóch łazienek, wiatrołapu, holu, przedpokoju, dwóch sypialni, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni. Do lokalu przynależy duży taras z widokiem na panoramę Tatr. Ściany w przeważającej części drewniane, w części aneksu kuchennego - częściowo gładzone malowane emulsyjnie, w części jasnego przyziemia drewniane, częściowo obłożone kamieniem oraz gładzone i malowane emulsyjnie, w łazienkach oraz WC - płytki ceramiczne oraz malowanie emulsyjne, sufity częściowo drewniane oraz malowane emulsyjnie częściowo z wpuszczanym oświetleniem w postaci „oczek”. Podłogi drewniane i częściowo panele, w łazienkach i WC płytki.


Jak przystąpić do licytacji

- Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 228.718,30 zł

- Wadium należy wpłacić na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem nr 32 1010 1270 0044 4413 9120 0000; 

- Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja tj. 18 grudnia 2023 r; 

- Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego będzie można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. 12 grudnia 2023 r., o godzinie 11.00. Chęć oględzin nieruchomości należy zgłosić do 8 grudnia 2023 r. naszemu pracownikowi prowadzącemu sprawę tel. 18 20 21 578;

- W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.  

 

Informacje dodatkowe

- Sprzedaż nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług;

- Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny;

- Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji;

- Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, jeżeli: nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji;

- Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna

[1] Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).


z up. Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Zakopanem

   Monika Koza

            Kierownik Referatu

/podpisano kwalifikowanym podpisem 

                 elektronicznym/

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych.

 

 
Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kościelisko
Województwo:
małopolskie
2
1
4
3
5
6
7
8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna