szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Działki o numerach ewid. nr 207 i nr 213

Data:
2023-12-08 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
17 388,35 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Znak sprawy: 1214-SEE.7112.4.2023.3

UNP: 1214-23-066227

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIMANOWEJ

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Kiedy i gdzie:

8 grudnia 2023 roku o 11:00

w Urzędzie Skarbowym w Limanowej, ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa, pok. nr 203 bud. B.

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS2L/00026013/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej. Nieruchomość, którą stanowią działki o numerach ewid. nr 207 i nr 213, obręb ewid. 0004 Lubomierz, gm. Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie, o łącznej powierzchni: 0,10 ha. Właścicielem nieruchomości jest zobowiązany Pan Wiktor Andrzej Pajdzik.

Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi:

-        działka nr 207, o pow. 0,07 ha - 19 201,05 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście jeden zł 05/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 14 400,79 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł 79/100)

-      działka nr 213, o pow. 0,03 ha – 3 983,41 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 41/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 2 987,56 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł 75/100)

Łączna wartość nieruchomości wynosi: 23 184,46 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery zł 46/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 17 388,35 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem zł 35/100)

Opis nieruchomości:

Działka nr 207, o pow. 0,07 ha, kształt nieregularny w formie zbliżonej do trapezu, niezabudowana. Parametry geometryczne działki to długość 51 m i szerokość 17 m. Współczynnik kształtu to: 6,0 (sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu) co oznacza, że działka ma proporcjonalny kształt, co korzystnie wpływa na możliwość jej wykorzystania. Powierzchnia całej działki jest nachylona w kierunku południowo zachodnim. W północno-wschodniej części działki znajduje się ukształtowana w sposób naturalny skarpa. Deniwelacja terenu wynosi około 4 m. Teren skarpy, jak również wschodnia część działki częściowo zadrzewiona. Brak urządzonego dojazdu do działki, jednakże działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka porośnięta roślinnością trawiasta, pofałdowana – nierówna powierzchnia terenu. Nieuzbrojona, jedynie przez południowo wschodnia i południowa zachodnią część działki przebiega sieć gazowa. Działka nr 213, o pow. 0,03 ha, w kształcie zbliżonym do prostokąta o wydłużonych bokach, niezabudowana. Parametry geometryczne działki, to długość 71 m, oraz maksymalna szerokość 5 m. Działka porośnięta roślinnością trawiastą, pofałdowana – nierówna powierzchnia terenu. Występują zaniedbania agrotechniczne wskutek długotrwałego odłogowania. Klasa bonitacyjna słaba -RIVb. Przez działkę przechodzi linia telekomunikacyjna oraz od tej linii w granicach działki znajduje się słup. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna Nr XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 poz. 41736 z późn. zm.) działki nr 207 i 2013 zlokalizowane w miejscowości Lubomierz, położone są częściowo w terenach:

1. - zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności o symbolu: 2.2. MN.MR,

-         komunikacji: dróg wewnętrznych, brak oznaczenia.

2. - rolnym o symbolu 1.3.R,

-         komunikacji: dróg wewnętrznych, brak oznaczenia.

Jak przystąpić do licytacji:

Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 2 318,45 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemnaście zł 45/100).

Wadium wpłaca się na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej:

NBP O/O Kraków, nr: 62 1010 1270 0044 3113 9120 0000.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach: 8:00 – 14:00, (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 18 33 79 370, 600 045 428).

Informacje dodatkowe:

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączeniu nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna:

Art. 110w, 111 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 – z późn. zm.).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Lubomierz
Województwo:
małopolskie
207.1
207.2
207.3
213.1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna