szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Nazwa:

Działki w Dębnie

Data:
2023-12-14 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ul. Roosevelta 1/2, 70-525 Szczecin
tel. 91 48 03 600
Cena wywoławcza
3 086 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu informuje o pierwszej licytacji nieruchomości.

 

Data i miejsce: 14.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, przy ul. Pileckiego 18, przeprowadzę licytację nieruchomości KW SZ1M/00020475/3 oraz KW SZ1M/00020249/0.

 

Oznaczenie nieruchomości:

1.      Nieruchomość gruntowa: działki gruntu o nr 431/4, 432/3, 432/4, 434/1. Nieruchomość budynkowa: ul. Gorzowska nr 5 i ul. Sportowa (budynki o charakterze komercyjnym). Miejsce położenia: powiat myśliborski, gmina Dębno, miasto Dębno. Obszar: 48 853 m2; dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW SZ1M/00020475/3.

2.      Nieruchomość gruntowa: działka gruntu o nr 434/3. Miejsce położenia: powiat myśliborski, gmina Dębno, miasto Dębno. Obszar: 3 916 m2; dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW SZ1M/00020249/0.

 

Oszacowana wartość nieruchomości:

1.      księga wieczysta nr SZ1M/00020475/3: 4 115 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2.      księga wieczysta nr SZ1M/00020249/0: 212 500,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Cena wywoławcza:

1.      księga wieczysta nr SZ1M/00020475/3: cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 086 250,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

2.      księga wieczysta nr SZ1M/00020249/0: cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 375,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Oznaczenie zobowiązanego: „EXTRA” S.A. ul. Heyki 27, 70-631 Szczecin.

 

Wadium:

1.      411 500,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SZ1M/00020475/3,

2.      21 250,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SZ1M/00020249/0.

Wadium proszę wpłacić na rachunek bankowy nr 83101015990001271391200000. Wadium uznam za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na naszym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zatrzymam wadium złożone przez licytanta, któremu udzielę przybicia. Pozostałym licytantom zwrócę wadium.

 

Termin oglądania nieruchomości: W ciągu 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępowania egzekucyjnego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dodatkowe informacje:

·         Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

·         Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, art. 110w § 3 pkt 7 i 8 u.p.e.a.

·         Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wystawimy fakturę zgodnie z art. 106c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2022, poz. 931, ze zm.

·         Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

·         Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji, art. 110z § 1 – 3 u.p.e.a.

·         Zastrzegamy prawo odwołania licytacji.

 

Zapraszamy do kontaktu:

·         telefonicznie – zadzwoń na numer telefonów: 95 747 7226, 95 747 7271

·         elektronicznie – napisz na adres: malgorzata.kwiecinska@mf.gov.pl

 

Przepisy prawa: Art. 110w – art. 111l ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2022 r., poz. 479, ze zm.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Gorzowska, Sportowa
Kod i miasto:
Dębno
Województwo:
zachodniopomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna