szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakuba Głuchowskiego Zastępca Tomasz Drozda

Nazwa:

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Data:
2023-12-19 09:00
Sprzedawca:
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy Jakuba Głuchowskiego
Zastępca Tomasz Drozda
Śniadeckich 22/3, 85-011 Bydgoszcz
tel. 52 32 12 768
Cena wywoławcza
544 680,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1403/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski zastępca Tomasz Drozda, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1403/18 w dniu 12 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00 rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w trybie ustalonym w art. 986 [4] § 4 kpc - tryb elektroniczny. Licytacja zakończy się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana, należąca do dłużnika, położona przy ul. Guliwera 23 w Białych Błotach 86-005, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00063983/0.

 

Nieruchomość znajduje się na działce numer 260/33 o powierzchni 617 m2. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z wysokim poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 328,30 m2 oraz powierzchni pomocniczej w podpiwniczeniu 47,83 m2. Budynek wybudowano około 1998 roku. Stan techniczny oceniono na dostateczny, wnętrze o typowym średnim standardzie wykończenia. Taras budynku znajduje sie na działce nr 260/37 objętej księgą wieczystą BY1B/00063987/8. Działka nr 260/33 wraz z działką nr 260/37 (BY1B/00063987/8) stanowią integralną całość.

 

Suma oszacowania nieruchomości: 726 240,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości: 544 680,00 zł (3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia: 72 624 zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Na podstawie art. 986 [4] § 2 kpc oraz na podstawie art. 986 [5] § 1 kpc warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

- utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl,

- podanie w wyżej wymienionym systemie teleinformatycznym danych, o których mowa w art. 986 [5] § 2-3 kpc,

- uiszczenie rękojmi, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 9 grudnia 2023 r. do godziny 23:59.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. oddział II w Toruniu: 38 10205011 0000 9102 0181 0555. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu godziny z komornikiem sądowym. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytacja zakończy się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00. Na podstawie art. 986 [7] § 3 [1] kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Guliwera
Kod i miasto:
Białe Błota
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna