szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż akcji

Data:
2023-11-28 00:00
Sprzedawca:
FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel. 32 348-70-21
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

 

AKCJE W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ

 

  1. Syndyk masy upadłości FITEN Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości pakietu 2 022 031 456  sztuk akcji spółki GREENAGRO S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 377004.
  2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 202 400,00 zł (dwieście dwa tysiące czterysta złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Oferty należy składać w biurze syndyka mieszczącym się Katowicach przy ul. Chłodnej 2A , 40-311 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „FITEN OFERTA – AKCJE”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
  4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 83 1130 1091 0003 9145 3120 0001.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert.
  6. Kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena. Przeniesienie własności akcji na nabywcę nastąpi po uiszczeniu całości ceny na rachunek masy upadłości.
  7. Opinia biegłego o wartości pakietu akcji z dnia 30 sierpnia 2023 r. udostępniona jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09:00 do 14:00. Dodatkowe informacje udzielane są pod adrese-mail sekretariat@kancelariatobor.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna