szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Mount Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności

Data:
2023-12-14 18:00
Sprzedawca:
Mount Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ceramiczna 1, 41-600 Świętochłowice
tel. 604 - 154 - 587
Cena wywoławcza
107 861,94 zł
Rodzaj licytacji:
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO

 

Syndyk Masy Upadłości Mount Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świętochłowicach, ogłasza o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, przysługujących upadłemu od dłużników o łącznej wartości należności głównych wynoszących 1 078 619,39 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 39/100), wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami postępowań egzekucyjnych, z tym że Syndyk zastrzega, iż saldo zadłużenia poszczególnych dłużników mogło ulec zmianie, za łączną cenę nie niższą od 10% wartości nominalnej należności głównych tj. nie niższą od kwoty 107 861,94 zł (słownie: sto siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 94/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana         w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – X GUp 3/16” i dostarczona w kopercie do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu do Kancelarii).

 

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferty muszą dotyczyć całego pakietu wierzytelności, a tym samym oferty obejmujące poszczególne wierzytelności podlegają odrzuceniu. Wszelkie informacje o sprzedawanych wierzytelnościach, wymogach jakie winna spełniać oferta oraz o warunkach uczestnictwa w przetargu ofertowym są udzielane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl. Inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604-154-587. Syndyk Masy Upadłości może na każdym etapie odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, bez podawania przyczyn.

 

Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ulica Warszawskiej 1/7, w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 18:00.

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Świętochłowice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna