szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

LEXUS, model: GS 300 MR 05 E4, LEXUS, model: IS 220 Diesel MR 06 E4

Data:
2024-02-15 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
11 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje

 o sprzedaży w drodze przetargu ofert ruchomości należących do MS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Staromiejski 2.

Termin 15 lutego 2024 roku, godz. 12:00

Miejsce Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 10, pok. 341

Sprzedawane ruchomości:

 

L.p.

Określenie ruchomości

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Wadium

Uwagi

1

Samochód osobowy marki LEXUS, model: GS 300 MR 05 E4, nr rejestracyjny: FG 1854A, rok produkcji: 2006, nr VIN: JTHBH96S605037490

11 900,00 zł

8 925,00 zł

1 190,00 zł

Brak-

2

Samochód osobowy marki LEXUS, model: IS 220 Diesel MR 06 E4, nr rejestracyjny: FG 4806A, rok produkcji: 2007, nr VIN: JTHBB262X02024574

10 100,00 zł

7 575,00 zł

1 010,00 zł

Brak

 

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu ofert jest wpłata wadium w wysokości jednej dziesiątej wartości szacunkowej.

Wskazane kwoty wadium proszę wpłacić na rachunek bankowy nr 09 1010 1704 0023 8113 9120 0000. W treści przelewu proszę zamieścić słowo wadium i oznaczenie ruchomości, której dotyczy. Wadium uznam za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na naszym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu.

Nie później niż na godzinę przed wyznaczonym terminem sprzedaży w drodze przetargu ofert, wadium możecie Państwo złożyć gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny -2 piętro, pokój 327.

Zatrzymam wadium złożone przez oferenta, któremu udzielę przybicia.

Pozostałym oferentom zwrócę wadium nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przetargu.

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 10, w sekretariacie w pokoju nr 309 do dnia 15.02.2024 r. do godz. 11:30.

Ofertę na zakup poszczególnych ruchomości, należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta wewnętrzna i zewnętrzna powinny być zaadresowane wg. wzoru:

1. „Oferta na zakup samochodu osobowego marki LEXUS, model: GS 300 MR 05 E4, nr rejestracyjny: FG 1854A, rok produkcji: 2006, nr VIN: JTHBH96S605037490”.

2. „Oferta na zakup samochodu osobowego marki LEXUS, model: IS 220 Diesel MR 06 E4, nr rejestracyjny: FG 4806A, rok produkcji: 2007, nr VIN: JTHBB262X02024574”.

Nie otwierać przed: 15.02.2024 r., godz. 12:00.

Tylko w kopercie wewnętrznej powinna być oferta, która zawiera:

imię i nazwisko (nazwę), adres oferenta oraz NIP lub PESEL;

nazwę i dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy oferta;

oferowaną cenę - podaną w złotych polskich, cyfrowo i słownie;

podpis oferenta.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest:

złożenie pisemnej oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu;

obecność oferenta przy otwieraniu ofert w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim 15.02.2024 r., godz. 12:00 w pokoju 341.

Termin i miejsce oglądania ruchomości

Ruchomości można oglądać w dniu 15.02.2024 r. od godz. 9:00 do 9:30, na parkingu strzeżonym ADKAR PHU Jacenty Zarzycki, ul. Kostrzyńska 76, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pozostałe informacje

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę do poszczególnej ruchomości.

       Przetarg ofert dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta.

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania w gotówce lub bezgotówkowo za pośrednictwem terminala płatniczego. Jeżeli ceny tej nabywca nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w przetargu ofert dotyczącego tej samej ruchomości. Pozostałą do zapłaty część zaoferowanej kwoty należy wpłacić na ww. rachunek bankowy organowi egzekucyjnemu niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu przetargu ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej, pokój 337, 326, nr tel.660557307, 660557314.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
ul. Jagiellończyka 10
Kod i miasto:
Gorzów Wielkopolski
Województwo:
lubuskie
1 FG 1854A przód
2 FG 1864A tył
3 FG 4806A przód
4 FG 4806A tył
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna