szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

ACONTO sp. z o.o.

Nazwa:

prawo własności lokalu mieszkalnego

Data:
2024-02-14 00:00
Sprzedawca:
ACONTO sp. z o.o.
ul. Żmujdzka 31/1 , 31-217
tel. 720 889 607
Cena wywoławcza
75 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Grażyny Sułowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 14 lutego 2024 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 3 lipca 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie.

Konkurs na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego numer 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bochni przy ul. Krakowskie Przedmieście 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą, dla którego Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/00090796/5,

cena wywoławcza 75.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych)

Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z regulaminem konkursu dostępnym w biurze syndyka (Biuro przy ul. św. Marka 7-9 lok. 2 w Krakowie) i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. 27 1090 2590 0000 0001 4902 6819 oraz dołączenie potwierdzenia przelewu do oferty.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. do godziny 12:00 w biurze syndyka 31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9 lok. 2, lub pocztą listem poleconym w kopercie oznaczonej „Oferta konkurs – Grażyna Sułowska, sygn. akt VIII GUp 1034/21/S” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnych licytacjach, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w Regulaminie konkursu. Informacje można uzyskać  w godzinach 9:00-15:00 osobiście w Biurze syndyka, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: kancelaria@dkkg.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bochnia
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna