szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości: dokumentacja projektowa; sprzedaż należności

Data:
2024-02-15 12:00
Sprzedawca:
LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o.
w upadłości
ul. Dąbrowskiego 7/11, 42-200 Częstochowa
tel. 517 299 966
Cena wywoławcza
6 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości spółki LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o. o. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład majątku masy upadłości oraz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż poniżej wymienionych innych praw majątkowych wchodzących w skład majątku masy upadłości, według wskazanych cen wywoławczych:

1. dokumentacja projektowa urządzeń wykonanych przez upadłego oraz dokumentacja pod nazwą „Technika wibracyjna”

6 000,00 zł netto

 

 

Ponadto, syndyk masy upadłości spółki LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o. o. w upadłości ogłasza sprzedaż należności przysługujących masie upadłości LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o. o. w upadłości od dłużników za cenę nie niższą niż 61 522,70 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 70/100).

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż innych praw majątkowych oraz warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert na sprzedaż należności przysługujących masie upadłości jest:

1.      Sporządzenie pisemnej oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „LMS OFERTA” i dostarczona do godziny 12:00 do dnia 14 lutego 2024 r. do biura syndyka na adres: Adam Laskowski, biuro syndyka masy upadłości, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 (decyduje data wpływu).

2.      Wpłacenie w powyższym terminie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na poniższy rachunek bankowy o nr: 91 1090 2008 0000 0001 3568 0407 (decyduje data wpływu).

II. Oferta kupna winna zawierać:

1.      Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2.      Proponowaną cenę zakupu netto oraz termin (nie dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu) i formę płatności (wyłącznie przelew na powyższy rachunek bankowy).

3.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, stanem prawnym oferowanych do sprzedaży innych praw majątkowych (i/ewentualnie) należności oraz warunkami przetargu / konkursu ofert zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.

4.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla oferentów, która jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i akceptacją jej treści.

III. Rozstrzygnięcie przetargu / konkursu ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

1.      O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni.

2.      W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w określonym terminie nabywca traci złożone wadium.

3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu / konkursu ofert bez podania przyczyny.

4.      Z przedmiotami sprzedaży można się zapoznać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5.      Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 696 423 390, a wykaz projektów dodatkowo na stronie www.dawro.pl.

 

DO POBRANIA:

Wykaz projektów .PDF

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Częstochowa
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna