szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. o powierzchni 3,27 ha

Data:
2024-03-05 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
91 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o I licytacji  nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach – Organ egzekucyjny – działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zm.)

zawiadamia, że

w dniu 05.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy – sala konferencyjna (piętro II) odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mirachowo, gm. Kartuzy, powiat kartuski - działka ewidencyjna nr 265/3 o powierzchni 3,27 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00061198/2.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy. Sposób korzystania: Ł – łąki trwałe. Teren działki nr 265/3 oznaczony jest częściowo jako tereny rolnicze, częściowo jako lasy; działka znajduje się na obszarze korytarzy subregionalnych; dodatkowo obejmuje obszar Lasów Mirachowskich, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Doliny Górnej Łeby.

Oszacowana wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 122.000,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości  nieruchomości tj. 91.500,00 zł

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej  wartości nieruchomości  i wynosi 12.200,00 zł

Imię i nazwisko zobowiązanego: Janusz Serkowski

Wadium licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny,  na rachunek organu egzekucyjnego. Wadium uznaje się za złożone jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma się odbyć się licytacja publiczna.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w dniach od 19.02.2024 r. do 02.03.2024 r. w godz. 800 – 1500. W tych samych dniach można również przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach akta postępowania egzekucyjnego, po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem organu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Ponadto informujemy o uprawnieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do nabycia nieruchomości rolnej (art. 4 § 1pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2569)

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 685-28-80 lub 58 685-28-87.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Mirachowo
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna