szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,6095 ha

Data:
2024-03-11 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
121 950,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości Dawida Nagaby informuje o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sowno, powiecie gryfickim, o powierzchni 0,6095 ha.

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sowno, powiecie gryfickim, o powierzchni użytkowej 0,6095 ha.

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00045433/2.

2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w pkt. 1 wynosi 121 950,00 zł- co stanowi 50% wartości oszacowania.

3. Oferty pisemnie należy przesyłać na adres Kancelarii Syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin lub za pośrednictwem poczty email: koszalin@jkk-polska.pl w terminie do 11.03.2024 r. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data fizycznego wpływu oferty do syndyka.

Oferta powinna zawierać również dane kontaktowe oferenta w szczególności numer telefonu. Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o ważności oferty przez okres 90 dni od daty złożenia.

Oferty opiewające na kwoty niższe niż wartości wymienione w pkt. 2 nie będą brane pod uwagę.

W przypadku gdy do syndyka wpłyną dwie lub więcej ofert opiewających na identyczną kwotę lub różnica pomiędzy tymi ofertami nie będzie większa niż 5 tys. zł syndyk przeprowadzi telefoniczną licytację pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty mieszczące się w przedziale 5 tys. zł od najwyższej oferty.

Syndyk zastrzega sobie swobodny wybór oferty oraz prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podanie powodu.

4. Podpisanie umowy kupna sprzedaży: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 10% ceny niezwłocznie po wyborze oferty oraz do podpisania umowy i zapłaty pozostałej części ceny w terminie co najmniej 5 w dni przed dniem sprzedaży (aktu notarialnego). Koszty umowy ponosi kupujący.

5. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin po uprzednim umówieniu się - tel. 572 656 509.

6. Inne warunki:

- Złożenie oferty jest jednocześnie z oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

- Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady.

- Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

- Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

- Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej.

- Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Informacje dodatkowe:

Syndyk poucza o treści art 1013 KPC w związku z art. 313. Prawa Upadłościowego:

Art. 1013 [Utrzymanie w mocy obciążeń hipotecznych wpisanych przed powstaniem współwłasności] Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Sowno
Województwo:
zachodniopomorskie
NAGABA_płoty
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna