szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż udziałów

Data:
2024-02-15 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 506 165 457
Cena wywoławcza
800,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

Syndyk masy upadłości Rafała Przyszlaka (upadłość konsumencka) 

zaprasza do udziału w

PISEMNYM NIEOGRANICZONYM KONKURSIE OFERT

na sprzedaż z wolnej ręki w trybie art. 49111a prawa upadłościowego praw majątkowych stanowiących:

1.       2 (dwa) udziały przysługujące upadłemu Rafałowi Przyszlakowi o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Outdoor Activities Institute sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Metamblewskiej 46/2, REGON: 388107935, NIP: 9571130663, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000882135, zwanej dalej „Spółką”, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, za cenę nie niższą niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za obydwa udziały; („Udziały1”)

2.       5 (pięć) udziałów przysługujących upadłemu Rafałowi Przyszlakowi o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 250,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Czas na Marsz sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ul. Frezerów 3, REGON: 389447277, NIP: 9462708175 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911435, zwanej dalej „Spółką”, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, za cenę nie niższą niż 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) za pięć udziałów; („Udziały2”)

Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest:

1.       złożenie oferty zakupu udziałów zgodnej z warunkami określonymi w regulaminie (listownie, e-mailowo na email: kamil@kamilkosior.pl lub osobiście) w biurze syndyka – ul. Jaśkowa Dolina 17, 80-252 Gdańsk z dopiskiem „KONKURS – Udziały1” bądź „KONKURS – Udziały2” do dnia 14 lutego 2024 r. 

2.       wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A.: nr rachunku 19 1090 1098 0000 0001 5496 8664 z oznaczeniem tytułu wpłaty jako – Udziały1” bądź „KONKURS – Udziały2, w terminie do dnia 14 lutego 2024 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 r. godzina 10:00 w biurze syndyka pod adresem j.w.

Syndyk zaprasza do składania ofert. Kontakt z syndykiem kamil@kamilkosior.pl, tel.506 165 457.

Szczegóły konkursu opisane są w regulaminach dostępnych u syndyka.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna