szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

HARTUNA SP.Z O.O. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Data:
2024-03-06 00:00
Sprzedawca:
HARTUNA SP.Z O.O. W UPADŁOŚCI
ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy
tel. 602 316 101
Cena wywoławcza
776 700,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości HARTUNA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarszewach, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, – Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych

Regulaminem Przetargu

Ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

Prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 29/9 obręb Skarszewy wraz z budynkiem magazynowym z zapleczem socjalnym i z garażem, wraz z budynkiem biurowym oraz z budynkiem socjalno-magazynowym z kotłownią i z wiatą magazynową, położonej na terenie miejscowości Skarszewy przy ulicy Drogowców nr 2 i nr 2a, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1A/00030043/9, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 776 700,000 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) netto, plus ewentualny podatek VAT.

 

Oferty należy składać do dnia 06 marca 2024 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80 – 126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, Sędzia Komisarz RS Maciej Bartoszewicz, sygn. akt GD1G/GUp/11/2023, z dopiskiem HARTUNA Sp. z o.o. w upadłości „PRZETARG-OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2024 r., o godz. 12:30 sala B65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 77 670,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) przelewem na rachunek bankowy HARTUNA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skarszewach, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o numerze: 40 8340 0001 2002 0109 4227 0001. W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium- HARTUNA” (GD1G/GUp/11/2023).

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 marca 2024 r. pod rygorem odrzucenia oferty.

Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VI Wydziale Gospodarczym w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 7-11, lok. 14 oraz w systemie KRZ pod sygn. akt GD1G/GUp/11/2023.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka 602 316 101 lub e-mail: kancelariastg@gmail.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Drogowców
Kod i miasto:
Skarszewy
Województwo:
pomorskie
Skarszewy Drogowcow
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna