szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż działki, dom, Honda Civic

Data:
2024-02-21 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 601-42-77-81
Cena wywoławcza
110 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
 
 

 

Syndyk osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

Biuro Syndyka: ul. Mogilska 120E/2, 31-445 Kraków

tel. 12/444-74-38, 601-427-781, e-mail: syndykmg@interia.pl

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

1.      udziału 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2537/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 10, położonej w Dobczycach przy ul. Dębowej, gmina Dobczyce, powiat myślenicki, województwo małopolskie, KW nr KR2Y/00023375/4 - za cenę wywoławczą - 110.000,00 zł,

2.      udziału 1/2 w prawie własności samochodu osobowego Honda Civic 1,4i MR"95 wersja iS, rok prod. 1999 - za cenę wywoławczą – 200,00 zł

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty zakupu, która winna zawierać nazwę oferenta i dane kontaktowe, proponowaną ceną nabycia, oświadczenia o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą, o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym przedmiotu oferty i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń do sprzedawcy w przyszłości oraz dowód wpłaty wadium (w przypadku oferty na zakup udziału w nieruchomości).

Oferta niezawierająca w/w danych i oświadczeń zostanie odrzucona.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w terminie do 21.02.2024 r. na konto bankowe: Michał Golicz 89 2530 0008 2062 1055 5499 0001. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży albo zwraca się oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub ulegają przepadkowi w przypadku uchylenia się oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży. Przez uchylenie się w/w oferenta od zawarcia umowy sprzedaży rozumie się dwukrotne niestawienie się jego na termin zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wyznaczony przez syndyka i przesłany do oferenta pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Pisemną ofertę zakupu należy złożyć pod w/w adresem do dnia 21.02.2024 r. do godziny 1400.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Krakowie w dniu 22.02.2024 r. o godz. 1100.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod w/w numerami telefonów i w Biurze Syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania jakiejkolwiek oferty, przeprowadzenia dodatkowego konkursu w przypadku złożenia równorzędnych ofert, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna