szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 8 190 m2

Data:
2024-03-20 12:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
327 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Data i miejsce:

20.03.2024 r. o godz. 12:00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Ignacego Łukasiewicz 2, w pokoju nr 8, przeprowadzę licytację nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00358601/0.

 

Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 338/24 o powierzchni 8 190 m2, położona w miejscowości Koźliny, gm. Suchy Dąb, woj. pomorskie, pow. Gdański.

Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany w jego północno-zachodniej części znajduje się słup elektroenergetyczny 110 kV; z północy na południe przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze strefą ograniczonego użytkowania. Przy granicy z drogą gminną znajduje się rów; wykonany został wjazd na działkę. Teren działki płaski, kształt korzystny. Uzbrojenie w sieci: brak.

Na działkę składają się następujące użytki/klasy: PsII - 0,1970 ha, PsVI – 0,5536 ha, W-PsII – 0,291 ha, W-PsVI – 0,0245 ha, N- 0,148 ha.

 

Oszacowana wartość nieruchomości:

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 436 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy). 

Cena wywoławcza:

Cena wywołania w I licytacji nieruchomości wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 327 000 złotych.

Wadium:

43 600,00 zł proszę wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00358601/0”.

Wadium uznam za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na naszym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Wadium może być złożone również w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Zatrzymam wadium złożone przez licytanta, któremu udzielę przybicia.

Pozostałym licytantom zwrócę wadium.

 

Termin oglądania nieruchomości:

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępowania egzekucyjnego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dodatkowe informacje:

  • Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
  • Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne (art. 110w § 3 pkt 7 i 8 u.p.e.a.).
  • Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2022r. poz. 2569) nabycie nieruchomości rolnej, jako następujące w wyniku orzeczenia organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uprawnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.
  • Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
  • telefonicznie – zadzwoń na numer telefonów:  58 773 71 13,
  • elektronicznie – napisz na adres: zaneta.dera@mf.gov.pl

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Koźliny
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna