szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

P.H.U. Megalift Leszek Tajer, P.H.U. Trans Kop Leszek Tajer s.c., Siemonia

Nazwa:

Działka w Wojkowicach Kościelnych

Data:
2024-04-15 14:00
Sprzedawca:
P.H.U. Megalift Leszek Tajer, P.H.U. Trans Kop
Leszek Tajer s.c., Siemonia
ul. Młyńska 31 , 42-595 Siemonia
Cena wywoławcza
7 709 997,68 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

 

1. Przedmiotem przetargu są:

·      prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1673/13 o powierzchni 2,0144 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym nr 1, budynkiem magazynowym nr 2, budynkiem magazynowym nr 3, budynkiem magazynowym nr 4, budynkiem warsztatowym nr 1, budynkiem warsztatowo-biurowym, budynkiem warsztatowym nr 2, budynkiem warsztatowo-magazynowym, budynkiem w budowie w stanie surowym, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00053610/7,

·      prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1673/20 i 1673/21, o łącznej powierzchni 1,1848 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowo-garażowym, budynkiem magazynowo-składowym z wiatą, budynkiem administracyjno-biurowym, budynkiem magazynowym, wiatą, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00050556/9,

·      prawo własności nieruchomości, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1673/25, 1673/28 i 1673/29 o łącznej powierzchni 0,3559 ha, zabudowanej budynkiem stacji trafo, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00070504/6,

·      udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1673/34 i 1673/35 o łącznej powierzchni 0,1303 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00070505/3,

·      prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1673/15, 1673/16, 1673/8 o łącznej powierzchni 0,5715 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00079719/9,

·      prawo własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1673/32 o powierzchni 1,3690 ha, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00072303/1,

·      prawo własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1673/9 o powierzchni 1167 m2, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00053609/7,

·      udział wynoszący 4/8 w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1673/31 o powierzchni 2700 m2, położonej w Wojkowicach Kościelnych, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą o nr CZ1Z/00072304/8.

2. Cena wywoławcza: 7 709 997,68 zł. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

3. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości Leszka Tajera przy ul. Chłodna 2, 40–311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy 94 1050 1360 1000 0090 3256 5344. Wadium powinno zostać wpłacone z rachunku bankowego, którego właścicielem jest Oferent.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

6. Organizator przetargu: syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym upadłego Leszka Tajera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Megalift Leszek Tajer w Siemoni (NIP: 625 00 11 539) oraz PHU „Trans Kop” w Siemoni (NIP: 625 20 38 169).

7. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe można przeglądać w biurze syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Chłodna 2 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 690 089 009 oraz e-mail: syndykmasyupadlosci@gmail.com

8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wojkowice Kościelne
Województwo:
śląskie
glowne
1
2
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna