szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 239 m2 zabudowana

Data:
2024-04-10 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
26 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o I licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach – organ egzekucyjny – działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 2505) zawiadamia, że w dniu

 

10.04.2024 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gołubie, gm. Stężyca, powiat Kartuzy - działka ewidencyjna nr 448 o powierzchni 239 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00032444/0.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stężyca i stanowi tereny zabudowy letniskowej indywidualnej zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane. Na działce posadowiony jest stary, wymagający kapitalnego remontu/względnie rozbiórki drewniany budynek letniskowy nie związany trwale z gruntem o wymiarach zewnętrznych 6,7 m x 4 m + taras o wymiarach 3 m x 4 m. Powierzchnię użytkową budynku przyjęto na poziomie około 25 m2. Budynek powstał prawdopodobnie w latach 80-tych/90-tych XX wieku. Na dachu blacha. Poza budynkiem letniskowym, na działce, w jej południowo-zachodnim narożniku posadowiony jest nie związany trwale z gruntem drewniany budynek gospodarczy o dwóch pomieszczeniach, z których jedno zaadaptowano na łazienkę. Stan techniczny określono jako do kapitalnego remontu/względnie rozbiórki. Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Gołubie, na południe od terenów kolejowych, w kierunku wsi Sikorzyno, w sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi, na osiedlu zabudowy letniskowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasów. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej – dojazd z drogi gminnej odbywa się poprzez działkę nr 459. Droga dojazdowa słabej jakości.

 

Oszacowana wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 35 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. 26 250,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 3 500,00 zł.

Imię i nazwisko zobowiązanego: Mateusz Płaszko – Tyndzik

Wadium licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny, na rachunek organu egzekucyjnego. Wadium uznaje się za złożone jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma się odbyć się licytacja publiczna.

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 20.03.2024 r. do 9.04.2024 r. w godz. 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym. W tych samych dniach można również przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 685-28-80 lub 58 685-28-89.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gołubie
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna