szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomość, ruchomości, znak towarowy

Data:
2024-04-05 00:00
Sprzedawca:
FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
Ostrowiec 1C , 05-650
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
10 597 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości

1.       Przedmiotem przetargu jest:

a)       nieruchomości położonej w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowanej budynkiem magazynowo ‑ produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00072117/2, wskazanej w treści operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Bondę (Bonda), posiadającą uprawnienia biegłego sądowego z dnia 20.02.2023 r. (dalej: „Nieruchomość”);

b)      ruchomości wchodzących w skład masy upadłości wskazanych szczegółowo w Załączniku do opisu i oszacowania wartości ruchomości wg wykazu uzupełniającego z dnia 23.05.2022 r., sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, z dnia 22.06.2022 r. – pod: poz. 14; poz. od 17 do 18; oraz ruchomości wchodzących w skład masy upadłości wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do opisu i oszacowania sporządzonego przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. – pod: poz. od 1 do poz. 52, poz. 54-74, poz. 76, poz. 78-79; poz. 87-107; poz. 109 – 114; poz. 119 – 161; poz. 163-170; poz. 172 – 206; poz. 207; poz. 208 – 211; poz. 213-214; poz. 216; poz. 221, poz. 222, poz. 228; poz. 230; poz. 232-234; poz. 244; poz. 247 – 250; poz. 263; poz. 271-272; poz. 273; poz. 295-37 - z wyłączeniem ruchomości, co do których Syndyk uzyskał zgodę na ich sprzedaż w trybie z wolnej ręki, na postawie uchwały nr 8 Rady Wierzycieli z dnia 28.11.2023 r. - (dalej łącznie: „Ruchomości”);

c)       znak towarowy słowno-graficzny „Fruit Logistics”, zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr Z.450556 w dniu 16.12.2015 r., wskazany w opisie i oszacowaniu wartości ruchomości i znaku towarowego, sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Jankowskiego, posiadającego uprawnienia biegłego sądowego z dnia 15.03.2021 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.04.2021 r. o wartości rynkowej w kwocie 1 082,00 zł oraz wartości likwidacyjnej 1,00 zł (dalej: „Znak Towarowy”);

2.       Cena wywoławcza wynosi

10 597 200,00 zł

(słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych) netto.

3.       Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 1 059 720,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100 złotych) na rachunek masy upadłości o numerze: 24 1090 1883 0000 0001 4425 9604, z dopiskiem Przetarg – sygn. akt V GUp 139/20 – Ostrowiec.

4.         Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godziny 12.00, w Kancelarii Notarialnej Marta Friediger Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej  listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data nadania oferty).

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2024 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, w sali nr X, o godz. 12.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

6.       Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w Regulaminie przetargu (aukcji) złożonym przy wniosku Syndyka z dnia 19 września 2023 roku (data nadania wniosku: 19 września 2023 roku), oraz Postanowieniu Sędziego‑Komisarza z dnia 5 lutego 2024 r. znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, pod sygn. V GUp 139/20.

7.      Informacje odnośnie przetargu (w tym o oględzinach przedmiotu przetargu) uzyskać można także w Biurze Syndyka – Kraków, ul. Filipa Eisenberga 11/1,

pod tel. +48 12 889 99 61,

e‑mail: ostrowiec@alerion.pl

lub na stronie internetowej https://aegis.pl/2024/03/01/ostrowiec-3/

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ostrowiec
Województwo:
mazowieckie
IMG_20231012_081056
IMG_20231012_081127
IMG_20231012_081143
IMG_20231012_081250
IMG_20231012_081401
IMG_20231012_081513
IMG_20231012_082231
IMG_20231012_082508
IMG_20231012_082549
IMG_20231012_082508
IMG_20231012_083246
IMG_20231012_083330
IMG_20231012_083356
IMG_20231012_083428
IMG_20231012_083449
IMG_20231012_083532
IMG_20231012_083558
IMG_20231012_083612
IMG_20231012_083746
IMG_20231012_083841
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna