szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

I3D S.A. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość lokalowa (użytkowa) w Gliwicach o pow. uż. 98,20 m2

Data:
2024-04-11 00:00
Sprzedawca:
I3D S.A. w upadłości
Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice
tel. 323 308 00 00
Cena wywoławcza
286 706,25 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Lokale
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI I3D S.A. W UPADŁOŚCI
 Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH [KRS: 0000379606, NIP: 5252208808, REGON: 017267566]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO I3D S.A. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Syndyk masy upadłości I3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 181/22 zaprasza do składania ofert zakupu:

 

nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal użytkowy nr 0.05, o powierzchni użytkowej 98,30 m2, usytuowanej w budynku znajdującym się przy ul. Bojkowskiej 43 C w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1G/00129144/8, wraz z udziałem wynoszącym 605/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1G/00123577/0 za cenę nie niższą niż 286 706,25 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji] zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Gzyla [Gzyl].

 

Charakterystyka oferty:

1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 11.04.2024 r.;

2. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data wpływu do biura syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 11.04.2024 r.;

3. warunkiem rozpoznania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w kwocie 30 000,00 PLN w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 22 8436 0003 0000 0026 8345 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.];

4. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1., 2. oraz 3. niniejszego obwieszczenia;

5. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;

6. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;

7. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 13.01.2024 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zarządzenie syndyka masy upadłości oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępne są pod adresem: www.i3d.kubiczekm.com.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bojkowska
Kod i miasto:
Gliwice
Województwo:
śląskie
page10image59143168
page10image59143792
page10image59144832
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna