szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Maszyna do czyszczenia – wodorowania

Data:
2024-04-10 12:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
7 350,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERT

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje o sprzedaży w drodze przetargu ofert ruchomości należącej do Autodetailing Expert Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Koniawskiej 18.

 

Termin: 10 kwietnia 2024 roku, godz. 12:00.

Miejsce: Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 10, pok. 341.

 

Sprzedawane ruchomości:

 

L.p.

Określenie ruchomości

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

Uwagi

1

Maszyna do czyszczenia - wodorowania, typ: VCS2000, numer fabryczny: OKAY2018-0526-1026, rok produkcji: 2018 (wg tabliczki), moc: 4 kW, zasilanie: 220 V, wymiary: 600*800*1100 mm

9 800,00 zł

7 350,00 zł

Urządzenie nie jest objęte gwarancją

 

Wadium:

Wadium nie jest wymagane. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 10, w sekretariacie w pokoju nr 309 do dnia 10.04.2024 r. do godz. 11:30.

 

Ofertę na zakup ruchomości, należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta wewnętrzna i zewnętrzna powinny być zaadresowane wg. wzoru:

„Oferta na zakup maszyny do czyszczenia- wodorowania, typ: VCS2000, numer fabryczny: OKAY-2018-0526-1026, rok produkcji 2018 ( wg. tabliczki), moc: 4 kW, zasilanie 220 V, wymiary:600*800*1100 mmm”.

Nie otwierać koperty wewnętrznej przed: 10.04.2024 r., godz. 12:00.

Tylko w kopercie wewnętrznej powinna być oferta, która zawiera:

- imię i nazwisko (nazwę), adres oferenta oraz NIP lub PESEL;

- nazwę i dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy oferta;

- oferowaną cenę - podaną w złotych polskich, cyfrowo i słownie;

- podpis oferenta.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest:

  • złożenie pisemnej oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu;
  • obecność oferenta przy otwieraniu ofert w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim 10.04.2024 r., godz. 12:00 w pokoju 341.

 

W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć osoby:

•         zobowiązany;

•         pracownik obsługujący organ egzekucyjny prowadzący sprzedaż w drodze przetargu ofert, jego małżonek i dzieci;

•         osoby obecne na przetargu ofert w charakterze urzędowym;

•         osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin określeni w pkt 2.

 

Termin i miejsce oglądania ruchomości:

Ruchomość można oglądać w dniu 10.04.2024 r. od godz. 10:00 do 10:30, w magazynie Urzędu Skarbowego Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10.

 

Pozostałe informacje:

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę do ruchomości.

Cena wywołania przy sprzedaży w drodze przetargu ofert wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż ta nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Przetarg ofert dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta. Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania w gotówce lub bezgotówkowo za pośrednictwem terminala płatniczego. Jeżeli ceny tej nabywca nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w przetargu ofert dotyczącego tej samej ruchomości. Pozostałą do zapłaty część zaoferowanej kwoty należy wpłacić na ww. rachunek bankowy organowi egzekucyjnemu niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu przetargu ofert.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w w Dziale Egzekucji Administracyjnej, pokój 337, 335, nr tel. 660557307, 660557315.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gorzów Wielkopolski
Województwo:
lubuskie
1. maszyna do wodorowania
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna