szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.

Nazwa:

Działki zabudowane

Data:
2024-04-18 00:00
Sprzedawca:
PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.
ul. RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2c, 00-843 Warszawa
tel. 32 555 02 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Spółka Projekt Kolonia Brzeziny Wielkie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1021, położonej w Alwerni, gm. Alwernia, powiat Chrzanowski, woj. Małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00066229/3 za cenę nie niższą niż 489 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Magdaleny Kliś- Suwały (uprawnienia nr 4969);

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki oznaczone numerem geodezyjnym 1022/274, 1022/275 i 1022/276, położone w Porębie Wielkiej, gm. Oświęcim, powiat Oświęcimski, woj. Małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1E/00032421/4 za cenę nie niższą niż 524 801,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandry Mizera- Pioskownik (uprawnienia nr 5210);

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki oznaczone numerem geodezyjnym 214, 120, położonej w Kopkach, gm. Wiązowna, powiat Otwocki, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00030767/9 za cenę nie niższą niż 571 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Aleksandra Kołakowskiego (uprawnienia nr 6118);

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 774/3, 774/11, 774/9, 774/8 położone w Rudnikach Wielkich, gm. Kamienica Polska, powiat Częstochowski, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00082742/3 za cenę nie niższą niż 416 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Marka Kubiaka (uprawnienia nr 6847);

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 407, położonej w Zawierciu, gm. Zawiercie, powiat Zawierciański, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział
  V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00020138/4 za cenę nie niższą niż 191 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Tomasza Kowalskiego (uprawnienia nr 5661);

 

 1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem niemieszkalnym i garażem, stanowiącej działki oznaczone numerem geodezyjnym 22/2, 22/4, położone w Zawierciu, gm. Zawiercie, powiat Zawierciański, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00003080/7 za cenę nie niższą niż 91 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Tomasza Kowalskiego (uprawnienia nr 5661).

 

Charakterystyka oferty:

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
 3. Oferty należy składać osobiście w biurze w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura w terminie wyznaczonym przez Spółkę Projekt Kolonia Brzeziny Wielkie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , tj. do dnia 18.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 80 8436 0003 0000 0026 9543 0009 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 18.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Alwernia, Poręba Wielka, Kopki, Rudniki Wielkie, Zawiercie,
Województwo:
IMG20240228145618-min
2024-03-02 09.16.11
IMG_0125
IMG20240228133159-min
IMG20240302093147
IMG20240302104550-min
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna