szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP Z O.O.

Nazwa:

Lokale mieszkalne

Data:
2024-04-19 00:00
Sprzedawca:
ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP Z O.O.
ul. RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2c, 00-843 Warszawa
tel. 32 555 02 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Środkowoeuropejska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:

 

 1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 9, położony przy ul. Królewieckiej nr 146A w Elblągu, woj. Warmińsko-Mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00058437/6 za cenę nie niższą niż 237 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Katarzyny Zajączkowskiej (uprawnienia nr 8165);

 

 1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Siemianowickiej nr 65 w Bytomiu, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00064479/7 za cenę nie niższą niż 137 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Agaty Nawrockiej (uprawnienia nr 5962);

 

 1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony przy ul. Siemianowickiej nr 65 w Bytomiu, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00064480/7 za cenę nie niższą niż 102 000,00, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Agaty Nawrockiej (uprawnienia nr 5962);

 

 1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 10, położony przy ul. Siemianowickiej nr 65 w Bytomiu, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00064481/4 za cenę nie niższą niż 123 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Agaty Nawrockiej (uprawnienia nr 5962);

 

 1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 11, położony przy ul. Siemianowickiej nr 65 w Bytomiu, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00064482/1 za cenę nie niższą niż 129 000,00 PLN, tj. w wartości rynkowej (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Agaty Nawrockiej (uprawnienia nr 5962).

 

Charakterystyka oferty:

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
 3. Oferty należy składać osobiście w biurze w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura w terminie wyznaczonym przez Spółkę Środkowoeuropejska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. do dnia 19.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 08 8436 0003 0000 0026 9547 0008 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 19.04.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (19.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Elbląg, Bytom
Województwo:
IMG_0430
IMG20240302153546-min
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna