szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Kancelaria Komornika Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka

Nazwa:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data:
2024-04-23 09:00
Sprzedawca:
Kancelaria Komornika Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
Przemysław Grzegrzółka
Narutowicza 73/1 , 64-100
tel. 65-529-55-14
Cena wywoławcza
432 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
384/22
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23.04.2024r. o godz. 9.00 w sali nr 22

Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Kłoda 128A, gm. Rydzyna posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00048649/9

stanowiącej własność dłużnika: 

Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład, której wchodzą:

działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 612/2 o powierzchni 0,1042 ha;

budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150,60 m2;

budynek garażowo - gospodarczy o powierzchni 67,77 m2, powierzchnia wiaty 12,90 m2;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 648 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 432 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 962 § 1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 64 800,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lesznie ul. Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości będzie również udostępniany w kancelarii Komorniczej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Licytant, który pozostaje w wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nabywając nieruchomość do majątku wspólnego winien przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa. 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kłoda 128A
Województwo:
lubuskie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna