szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Działki

Data:
2024-04-26 13:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
396 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto informuje o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości

Kiedy i gdzie:

26 kwietnia 2024 roku o 11:00 w holu głównym Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto w Krakowie przy ul. Grodzkiej 65.

Przedmiot licytacji: Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, wydział IV KW prowadzi KW nr KR1P/00138253/9. Nieruchomość składa się z działek o numerach 134/1 (o powierzchnia 0,1129 ha) i 134/2 (o powierzchnia 0,1129 ha), powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działki o powierzchni 0,2258 ha, położonych w Krakowie – Sidzina przy ul. Petrażyckiego, gmina: Miasto Kraków, powiat: Miasto Kraków, województwo: małopolskie. Zobowiązanym w postepowaniu egzekucyjnym jest Urban Adam. Symbole nieruchomości z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 39MN (d), 96KD(z), 82ZO(o).

•   Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 528.800 zł.

•   Cena wywołania wynosi 75% oszacowania - 396.600 zł.

•   Dodatkowy opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie, Obr. 85 Podgórze, Dzielnica VIII Dębniki przy ul. Leona Petrażyckiego, stanowi działki gruntowe, niezabudowane trwale. Część działki zagospodarowana jest urządzonym (kostka brukowa) ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Petrażyckiego do działki 135. Pozostała część działki porośnięta jest roślinnością niską: krzewami i drzewami samosiejkami. Rosnące tam drzewa (dwa dęby i klon oraz pozostałe) nie przedstawiają wartości użytkowej i nie wymagają uzyskania pozwolenia na ich wycięcie. Teren jest nieogrodzony. W poprzek działki 134/2 przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy minimalnej DN400 CN 6,3 MPa. Na działce znajduje się również niewielki obiekt kontenerowy nietrwale związany z gruntem oraz skarpa niewiadomego pochodzenia porośnięta trawą.

Jak przystąpić do licytacji:

•   Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52.880,00 zł.

•   Wadium można wpłacić: na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto NBP O/O Kraków 43 1010 1270 0004 5913 9120 0000.  W tym przypadku wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.

•   Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto ul. Grodzka 65 na Sali obsługi (parter) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ekspert skarbowy Monika Szymańska-Salamon pod numerem telefonu 12 29 38 140.

Informacje dodatkowe:

•   Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn;

•   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji;

•   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, jeżeli:

o nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,

o nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji;

•   Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna:

Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna