szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

ETP S.A. w restrukturyzacji

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości

Data:
2024-04-23 09:00
Sprzedawca:
ETP S.A. w restrukturyzacji
ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice
tel. 32 259 96 75
Cena wywoławcza
9 264 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Zarządca masy sanacyjnej ETP S.A. w restrukturyzacji w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej

 

  1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5A oraz w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej wraz z wyposażeniem, w skład których wchodzą:

a)      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00028947/4 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 710/491 o powierzchni użytkowej 5737 m2 wraz z składnikiem budowlanym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności zlokalizowanej w Katowicach, obrębie ewidencyjnym Nr 4 Dąbrówka Mała przy ul. Siemianowickiej 5A o wartości oszacowania 6 865 000,00 zł netto;

b)      prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie nieruchomości opisanej w pkt 1, szczegółowo opisane w Opinii określającej wartość ruchomości stanowiących środki trwałe firmy ETP S.A. sporządzonej przez dr inż. Ewelinę Wójciak w dniu 26.01.2024r. o wartości oszacowania 169 000,00 zł netto;

c)      prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00024749/8 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 703/490 o powierzchni 4185 m2, zlokalizowanej w Katowicach, obrębie ewidencyjnym Nr 4 Dąbrówka Mała przy ul. Siemianowickiej o wartości oszacowania 824 000,00 zł netto;

d)     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 410/2 o powierzchni 93 m2, objętej księgą wieczystą nr KA1I/00004689/1 położonej w Siemianowicach Śląskich, obrębie ewidencyjnym nr 57, przy ul. Budowlanej o wartości oszacowania 18 000,00 zł netto;

e)      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 413/4 o powierzchni 7167 m2, objętej księgą wieczystą nr  KA1I/00001971/4, położonej w Siemianowicach Śląskich, obrębie ewidencyjnym nr 57, przy ul. Budowlanej o wartości oszacowania 1 388 000,00 zł netto.

 

  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi nie mniej niż 100% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wynosząca łącznie 9 264 000 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto, w tym:

a)      wartość prawa użytkowania wieczystego opisanych wyżej nieruchomości wynosi 9 095 000 zł  (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto,

b)      wartość ruchomości wynosi 169 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

 

  1. Wszystkie ceny zostały podane w kwotach netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
  2. Oferty, których przedmiotem będzie jedynie część majątku objętego przedmiotem przetargu nie będą uwzględniane.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00 na adres ul. Dąbrowskiego 22 p. 209, 40-032 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.
  4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy ETP S.A. w restrukturyzacji prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr: 17 1090 2008 0000 0001 5344 7192.
  5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
  6. Z przedmiotem przetargu, o którym mowa wyżej można zapoznać się w siedzibie ETP S.A. w restrukturyzacji w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5A, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 667 577 164.
  7. Regulamin przetargu wraz z operatami szacunkowymi, można uzyskać drogą mailową pod adresem e-mail: syndyk@klepacz.eu

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Katowice, Siemianowice Śląskie
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna