szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działki stanowiące drogi dojazdowe

Data:
2024-04-16 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
13 070,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Janusza Cieślika (Cieślik), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 593/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

 

1. prawo własności nieruchomości gruntowej ogrodzonej, stanowiącej drogę dojazdową wyłożoną kostką brukową, będącej działką nr: 1123/313, obręb Kamieniec, dla której urządzono księgę wieczystą o nr GL1T/00065932/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 37 010,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży.

 

Charakterystyka oferty:

 

1)      Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.

2)      Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

3)      Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 16.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.

4)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Cieślika o numerze: 33 8436 0003 0000 0030 1012 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

5)      Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 16.04.2024 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6)      W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (16.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.

7)      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8)      Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

 

2. 2/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej nieogrodzonej, stanowiącej drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, będącej działką nr: 318/25, obręb Ziemięcice dla której urządzono księgę wieczystą o nr GL1T/00065340/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 13 070,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży.

 

Charakterystyka oferty:

 

1)      Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.

2)      Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej.

3)      Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 16.04.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.

4)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Cieślika o numerze: 33 8436 0003 0000 0030 1012 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

5)      Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 16.04.2024 r. o godz. 12:45. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6)      W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (16.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.

7)      Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie wywoła skutku sprzedaży egzekucyjnej w postaci wygaśnięcia hipotek obciążających nieruchomość [zgodnie z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego w zw. z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego).

8)      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9)      Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.cieslik.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kamieniec, Ziemięcice
Województwo:
śląskie
KAMIENIEC NIERUCHOMOŚĆ
ZIEMIECICE NIERUCHOMOŚĆ
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna