szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Samochód osobowy Mazda

Data:
2024-04-18 14:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 530 548 587
Cena wywoławcza
9 170,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
Ruchomości
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza

III konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki pojazdu wchodzącego w skład masy upadłości dłużniczki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 9 czerwca 2021 roku sygn. akt X GU 1915/20/9, syndyk masy upadłości w drodze konkursu ofert sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Barbary Kwiecień, na następujących warunkach:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ruchomości w postaci samochodu osobowego marki MAZDA Model 2-1.4 CD MR`07 rok produkcji 2009, nr rej. SO 3735M. Cena wywoławcza stanowi 70% wartości oszacowania i wynosi 9 170,00 zł.
  2. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż majątku upadłego, samochód MAZDA– NIE OTWIERAĆ”, zainteresowani winni składać zgodnie z regulaminem w terminie do dnia 16.04.2024 r. do godziny 14:00, w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).
  3. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 84 1090 2835 0000 0001 3095 0173 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 917,00 zł.
  4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18.04.2024 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka. Wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości.
  5. Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie konkursu ofert, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert.

Z regulaminem konkursu zawierającym szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży i składania ofert, jak również z oszacowaniem wartości przedmiotu sprzedaży, można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu w Kancelarii syndyka Anny Ostrowskiej w Gliwicach, ul. Raciborska 3/14 pn.-pt. w godz. 10:00-14:00. tel. 530 548 587. Zapytania dotyczące konkursu ofert można kierować również za pośrednictwem e-mail: syndyk99@gmail.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
20230711_190340
20230711_190350
20230711_191129
20230711_191239
20230711_191321
20230711_191505
20230711_192152
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna