szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Traditional Polish Style sp. z o.o. w Węgrzcach w upadłości

Nazwa:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Data:
2024-05-17 00:00
Sprzedawca:
Traditional Polish Style sp. z o.o. w Węgrzcach
w upadłości
ul. Forteczna 5/41 , 32-086 Węgrzce
tel. 503-169-678
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości Zbigniew Typrowicz Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości,

ul. Wielicka 25, pok. 208, 33-552 Kraków, tel. 503 169 678, e-mail: syndyk.typrowicz@gmail.com

ogłasza przetarg sprzedaży z wolnej ręki

zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. przedsiębiorstwa upadłego pod nazwą:

Traditonal Polish Style Spółka z o.o. w upadłości ul. Forteczna 5/41, 32-086 Węgrzce

NIP: 8971720391, KRS: 0000246488, Regon: 020333128

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, tj. zespół składników majątkowych i niemajątkowych, przeznaczonych do  prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

•     Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1O/00060483/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Olkuszu, obr. 0001, jedn. ewid. Olkusz - M, powiat olkuski,, województwo małopolskie, obejmujące:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 3065/9, o pow. 0,0357 ha,

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 4992, o pow. 0,0109 ha,

- budynek transformatorowni położony na tej działce,

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 4997, o pow. 0,1191 ha,

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 5004, o pow. 0,0676 ha,

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 5017, o pow. 0,1179 ha,

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 5000/2, o pow. 1,9694 ha,

- kompleks budynków przemysłowo – produkcyjno – magazynowych z częścią administracyjno- socjalną, położny na w/w działce,

- pozostałe składniki budowlane i roślinne położne na w/w/ działkach.

•     Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1O/00058198/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Olkuszu, obr. 0001, jedn. ewid. Olkusz - M, powiat olkuski,, województwo małopolskie, obejmujące:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 4981/2, o pow. 0,2454 ha,

- halę magazynową (wiatę stalowo – magazynową) położoną na w/w działce,

Grunt oddany w wieczyste użytkowanie do dnia 5 grudnia 2089 r.

•     Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1O/00059323/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Olkuszu, obr. 0001, jedn. ewid. Olkusz - M, powiat olkuski, województwo małopolskie, obejmujące:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 5005/2, o pow. 0,4931 ha,

- budynek magazynowo – przemysłowo – biurowy położony na w/w działce,

- pozostałe składniki budowlane i roślinne na w/w działkach.

•     Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1O/00077001/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Olkuszu, obr. 0001, jedn. ewid. Olkusz - M, powiat olkuski, województwo małopolskie, obejmujące:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 4999, o pow. 0,2138 ha,

- budynek produkcyjny (składający się częściowo z dawnej krajalni), położony na w/w działce, w tym lokal niemieszkalny ozn. nr 1m o pow. 847,73 m2, położony w budynku nr 15F, obj. KW nr KR1O/00077002/8.

•     Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1O/00060484/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Olkuszu, obr. 0001, jedn. ewid. Olkusz - M, powiat olkuski, województwo małopolskie, obejmujące:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 5018, o pow. 0,3367 ha,

- pozostałe składniki budowlane i roślinne na w/w działkach.

•          Ruchomości,

•          Znaki towarowe słowne oraz słowno – graficzne,

•          Znaki towarowe słowne oraz słowno – graficzne.

Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki w formie konkursu ofert i za cenę nie niższą niż cena oszacowania wynikająca z Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Traditional Polish Style Spółka z o.o. w upadłości z dnia 5 czerwca 2023 r.; szczegółowa wycena u Syndyka oraz na stronie internetowej https://dgiseweryn.pl/sprzedaz-przetargi/. Oferta, powinna spełniać wymogi określone w Regulaminie przetargu z dnia 29 kwietnia 2024 r. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 1.566.635,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100), z oznaczonym tytułem wpłaty „KONKURS – sygn. akt VIII GUp 504/20/S – wadium, zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Traditional Polish Style Sp. z o.o. w  upadłości oraz wskazanie nazwy Oferenta”.

Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Syndyka Masy Upadłości:

Nr konta: 53 1020 2892 0000 5102 0746 1371

Pisemne oferty należy składać osobiście, w zamkniętych opieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta sygn. VIII GUp 504/20/S – Traditional Polish Style Spółka z o.o. w upadłości” do: notariusza dr Lilija Twardosz, Kancelaria Notarialna, ul. Rakowicka 4/13, 31-511 Kraków w terminie do dnia 17 maja 2024 r. Oferty można składać w dni powszednie w godzinach od 9:00 a 14:00.

Oferty powinna być oznaczona w wyraźny sposób napisem: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Traditional Polish Style Sp. z o.o. w upadłości - NIE OTWIERAĆ”.

Protokół otwarcia ofert zostanie sporządzony w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 12:00 w miejscu ich składania.

Regulamin konkursu dostępny jest na w Biurze Syndyka, jak również na stronie internetowej: https://dgiseweryn.pl/sprzedaz-przetargi/

Oferta, pod rygorem odrzucenia powinna zawierać warunki określone w Regulaminie przetargu (pkt 1 – 14).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Olkusz
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna