szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomości i ruchomości

Data:
2024-06-05 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 881 358 250
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK EUGENIUSZA PILAWY SPRZEDA

W DRODZE SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE Z WOLNEJ RĘKI:

 

1)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Tęczowej 1, składającej się z działki nr 931 o pow. 0,0502 ha zabudowana budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem do rozbudowy wpisaną w KW nr KO1L/00010661/9  za kwotę nie niższą niż 897 843,00 zł netto (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.1,

2)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Koralowej, składającej się z działki 926 nr o pow. 0,0473 ha zabudowana budynkami niemieszkalnymi, wpisaną w KW nr KO1L/00010651/6  za kwotę nie niższą niż 1 273 464,00 zł netto (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złotych netto); pozycja spisu inwentarza: 2.2,

3)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Tęczowej 3, składającej się z działki nr 927 o pow. 0,0478 ha zabudowana budynkami niemieszkalnymi, wpisaną w KW nr KO1L/00010664/0 za  kwotę nie niższą niż  706 197,00 zł netto (siedemset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych netto); pozycja spisu inwentarza: 2.3,

4)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Turkusowej 3, składającej się z działki nr 930 o pow. 0,0496 ha zabudowana budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem do rozbudowy wpisaną W KW nr KO1L/00010657/8  za kwotę nie niższą niż 935 270,00 zł netto (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych netto); pozycja spisu inwentarza: 2.4,

5)      Ruchomości:

a)    komplet- komputerowe stanowisko pracy składające się z: biurko, dostawka szafka, fotel (6 kompletów) za kwotę nie niższą niż: 6 000,00 netto zł (sześć tysięcy); pozycja spisu: 1.7,

b)   komputerowe stanowisko pracy składające się z: biurka, dostawki, szafki, fotela, za kwotę nie niższą niż: 1 000,00 zł, (jeden tysiąc złotych);  pozycja spisu: 1.8,

c)    komplet mebli biurowych składający się z: biurka, szafki, fotela koloru czarnego, trzydrzwiowej szafy, stołu okrągłego koloru czarnego, 4 krzeseł koloru czarnego, za kwotę nie niższą niż 3 000,00 zł netto, (trzy tysiące złotych); pozycja spisu: 1.9,

d)   biurko komputerowe + fotel koloru czarnego za kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł netto (jeden tysiąc złotych); pozycja spisu: 1.10,

e)    biurko komputerowe koloru ciemny brąz, za kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych), pozycja spisu: 1.11,

f)    meble biurowe -recepcja - komplet za kwotę nie niższą niż: 2 000,00 zł netto (dwa tysiące złotych); pozycja spisu :1.12,

g)   komplet mebli biurowych składający się z: 3 biurka, ścianka meblowa 5 częściowa, ławy, fotela jednoosobowego, fotela dwuosobowego, szafki 6-cio szufladkowej koloru czarnego za kwotę nie niższą niż: 6 000,00 netto zł (sześć tysięcy złotych); pozycja spisu: 1.13,

h)   wieszak, za kwotę nie niższą niż: 50,00 zł netto (pięćdziesiąt złotych netto); pozycja spisu: 1.14,

i)     kserokopiarka RICOH Aficio MP 4000, za kwotę nie niższą niż: 500,00 zł netto,(pięćset złotych netto), pozycja spisu:1.15,

j)     drukarka HP LaserJet P1005, za kwotę nie niższą niż 70,00 zł netto (siedemdziesiąt złotych netto); pozycja spisu: 1.16,

k)   silnik windy,  za kwotę nie niższą niż: 700,00 zł netto, (siedemset złotych netto) pozycja spisu: 1.18,

l)     monitor LG Flatron W19425, za kwotę nie niższą niż:  50,00 zł netto, (pięćdziesiąt złotych), pozycja spisu: 1.19,

m) drukarka HP LaserJet1020, za kwotę nie niższą niż: 50,00 zł netto, (pięćdziesiąt złotych); pozycja spisu: 1.20,

n)   zestaw komputerowy składający się z : monitor Samsung Syn Master 943, stacji dysków, klawiatury, za kwotę nie niższą niż 150,00 zł netto,  (sto pięćdziesiąt złotych ); pozycja spisu: 1.21,

o)   zestaw komputerowy składający się z: monitor Dell model P 23112H407N903.102, stacji dysków HP, klawiatury Dell, za kwotę nie niższą niż  150,00 zł netto (sto pięćdziesiąt złotych ); pozycja spisu: 1.22,

p)   zestaw komputerowy HP składający się z : monitor HP L1908, stacja dysków I-IP, klawiatura Dell,  za kwotę nie niższą niż: 200,00 zł netto (dwieście złotych netto), pozycja spisu: 1.23,

q)   zestaw biurowy składający się z: ławy i 4 krzeseł, za kwotę nie niższą niż 400,00 zł netto (czterysta złotych netto) pozycja spisu: 1.24,                            

 

Pozycje 1,2,3,4, 5 od a do q są sprzedawane łącznie!!!

Łączna kwota to: 3 834 394,00 zł netto (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

 

6)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej składającej się z działki nr 3/39 o pow. 41999 mkw. wpisaną w KW nr KO1L/00028651/5 za kwotę nie niższą niż  2 528 854,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.5,

7)      1/2 udziału w 73/10000 udziałach w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 3, stanowiącej działkę nr 30/7, zabudowaną wpisaną w  KW nr KO1L/00028086/3  za kwotę nie niższą niż 102 089,00 zł netto (sto dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.6,

8)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Otorowie, stanowiącej działkę nr 250/13 o pow. 0,1342 ha wpisaną w KW nr BY1B/00082014/6  za kwotę nie niższą niż 67 340,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.7,

9)      1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 30/12, o pow. 0,0058 ha położonej przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu. wpisaną w KW nr KO1L/00028588/2 za kwotę nie niższą niż 3 248,00 zł netto (trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.8,

10)  1/ 2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 30/10, o pow. 0,0177 ha, położonej przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu, wpisaną w KW nr KO1L/00028587/5 za kwotę nie niższą niż 16 907,00 zł netto (szesnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych netto); pozycja spisu inwentarza: 2.9,

11)  1/ 2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 30/9, o pow.0,0145 ha, położonej przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu, wpisaną w KW nr KO1L/00028589/9, za kwotę nie niższą niż 13 426,00 zł netto (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.10,

12)  1/2 udziału w 18/10000 udziałach w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 30/11, o pow. 0,0702 ha, położonej przy ul. Kupieckiej 5 w Kołobrzegu, wpisaną w KW Nr KO1L/00028087/0 za kwotę nie niższą niż  8 109,00 zł netto (osiem tysięcy sto dziewięć złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.11,

13)  1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 30/8, o pow. 0,0457 ha, położonej przy ul. Okopowej w Kołobrzegu, wpisaną w KW nr KO1L/00028590/0 za kwotę nie niższą niż  43 824,00 zł netto (czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych ) pozycja spisu inwentarza: 2.12,

14)  1/2 udziału  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr  29/13, o pow. 0,0241 ha, położonej przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu, wpisaną w KW  nr KO1L/00033508/6 za kwotę nie niższą niż  20 800,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych netto); pozycja spisu inwentarza: 2.13,

15)  1/ 2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 29/6, o pow. 0,0039 ha, położonej przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu, wpisaną w KW nr KO1L/00058400/0  za kwotę nie niższą niż 2 020,00 zł netto (dwa tysiące dwadzieścia złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.14,

16)  1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr  399/10, o pow.4,19 ha, położonej w miejscowości Korytowo, gm. Maszewo, pow. goleniowski wpisaną w KW nr SZ10/00015445/8 za kwotę nie niższą niż: 61 750,00 zł netto (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych); pozycja spisu inwentarza: 2.15,

Środki transportu:

17)  Wózek jezdniowy podnośnikowy, rok produkcji 2012 , numer fabryczny 12010065  za kwotę nie niższą niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), pozycja spisu:1.17,

18)  samochód ciężarowy Opel Combo-C-Van, nr, rej. ZKL 096KM, rok produkcji 2011, VIN; WOLFVXCF25B4410547,  za kwotę nie niższą niż 6 977,00 zł netto (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych); pozycja spisu: 1.1,

19)  samochód ciężarowy MAN Truck, o nr rej. ZKL 524.IT, rok produkcji 2012, VIN: WMAN14ZZ1CY285781 za kwotę nie niższą niż 86 215,00 zł netto, (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych), pozycja spisu: 1.3,

20)  samochód ciężarowy IVECO 80E18, o nr rej. ZKL 347AP, rok produkcji 2004, VIN; WOLOAHL48C2008800, za kwotę nie niższą niż 4 266,00 zł netto (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych); pozycja spisu: 1.2,

21)  Samochód Opel Astra , nr rej. ZKL 090KM, rok produkcji 2011, VIN: WOLOAHL48C2008800 za kwotę nie niższą niż 1 050,00 zł netto (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych); pozycja spisu: 1.4.

 

Opis i oszacowanie, regulamin sprzedaży,  dostępne są w Biurze Syndyka: 78-100 Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 23/111 po telefonicznym ustaleniu terminu, tel.: 881358250.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem „E. Pilawa  – sprzedaż ” należy składać na adres Biura Syndyka: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 23/111, w terminie do dnia 28 maja 2024 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2024 r.  w Biurze Syndyka. 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej  na rachunek bankowy o numerze: 94 1240 6508 1111 0000 5414 7599 najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r.                                                                                                                                                                                                                    Zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kołobrzeg
Województwo:
pomorskie
Tęczowa 3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna