szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w nieruchomości lokalowej o pow. uż. 49,42 m2

Data:
2024-06-07 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
75 680,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA WILKA,
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Wilka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy o sygnaturze akt: GL1G/GUp/3/2022, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest 1/2  udziału upadłego w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 4, położonej przy ul. Sportowej w Gliwicach, o powierzchni użytkowej 49,42 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6/100 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu - działce nr 432, obręb 0025 - Kolej, o powierzchni 0,1292 ha, położona w miejscowości Gliwice, gmina Gliwice, woj. śląskie. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr GL1G/00106706/9, natomiast dla budynku i gruntu, na którym postawiony jest budynek urządzono Księgę Wieczystą KW nr GL1G/00034203/7, obie prowadzone przez Sąd Rejonowy Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych.

  

Charakterystyka oferty:

1. Przedmiotem przetargu jest 1/2 udziału upadłego w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 4 położonej przy ul. Sportowej w Gliwicach, o powierzchni użytkowej 49,42 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6/100 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu - działce nr 432, obręb 0025 - Kolej, o powierzchni 0,1292 ha, położona w miejscowości Gliwice, gmina Gliwice, woj. śląskie. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr GL1G/00106706/9, natomiast dla budynku i gruntu, na którym postawiony jest budynek urządzono Księgę Wieczystą KW nr GL1G/00034203/7, obie prowadzone przez Sąd Rejonowy Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych.

2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, w dniu 19.05.2023 r., wynosząca 75 680,00 PLN. Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT], o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – WILK – PRZETARG – UPADŁOŚĆ – NIERUCHOMOŚĆ - GLIWICE” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 12:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godziny 12:00.

b)      uprzednia wpłata wadium w kwocie 7 600,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Wilka o numerze: 66 8436 0003 0000 0030 1431 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 07.06.2024 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (07.06.2024 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.wilk.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Sportowa
Kod i miasto:
Gliwice
Województwo:
śląskie
WILk1
WILK2
WILK3
WILK4
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna