szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym

Nazwa:

Nieruchomość grunta zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi

Data:
2024-06-14 11:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie
Mateusz Dziędzioła
Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym
ul.Wileńska 5c/18 , 56-100 Wołów
tel. 71 307 03 30
Cena wywoławcza
381 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Km 2692/22
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Km 2692/22


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.06.2024r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. Rynek 26, w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Proszkowa 6 (56-100 Wołów), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00047602/2, stanowiącej własność dłużniczki Martyny Borowieckiej-Prządo (Borowiecka-Prządo).

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 133/1 (województwo dolnośląskie, powiat wołowski, gmina Wołów – obszar wiejski) o powierzchni 2900mkw. Znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (funkcja dominująca). Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Proszkowa. Przeważająca funkcja terenu, na którym zlokalizowana jest działka to obszary mieszkaniowe i zagrodowe. W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny rolne i zalesione. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi powiatowej nr 1282D o nawierzchni z asfaltobetonu (dz. nr 148/1). Działka ma kształt nieregularny i jest częściowo ogrodzona (konstrukcja mieszana). W granicach nieruchomości zlokalizowano elementy sieci: wodnej, kanalizacyjnej (zbiornik bezodpływowy), elektroenergetycznej. W miejscach niezabudowanych i niezagospodarowanych działka porośnięta jest trawą, roślinnością niską i wysoką. Występują liczne obiekty małej architektury. W północnej części nieruchomości zlokalizowany jest basen o powierzchni około 63 mkw (pomiary z mapy ewidencyjnej).

Na działce nr 133/1 posadowione są trzy obiekty: budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Budynek mieszkalny to obiekt w zabudowie wolnostojącej wybudowany 1945 roku w technologii tradycyjnej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa parteru i poddasza wynosi 202,7mkw i składają się na nią, na parterze [98,6mkw]: pokój 1 25,5mkw, przedpokój 11,6mkw, schowek 1,6mkw, jadalnia 12,4mkw, pokój 2 14,6mkw, kuchnia 12,1mkw, gabinet 15,3mkw, przedsionek 2,0mkw, łazienka 3,5mkw; na poddaszu [104,1mkw]: korytarz 6,1mkw, sypialnia 21,3mkw, łazienka 13,0mkw, pokój 3 53,2mkw, pom. gospodarcze 10,5mkw. Powierzchnia użytkowa piwnicy wynosi 11,3mkw i składa się na nią jedno pomieszczenie. Pomiary powierzchni zostały wykonane wyłącznie na potrzeby wyceny nieruchomości i mają jedynie charakter pomocniczy. Na poddaszu użytkowym występują liczne skosy. Wskazana powierzchnia uwzględnia pomiary na poziomie podłogi. Wysokość pomieszczenia w piwnicy jest równa około 1,7m. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, C.O. i C.W.U. (dwa kominki – jeden na parterze, jeden na poddaszu) i  znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z kryteriami oceny ogólnego stanu technicznego).

Budynki gospodarcze to obiekty w zabudowie wolnostojącej, powstałe również w 1945 roku o powierzchni zabudowy, odpowiednio, 117mkw i 153mkw. Zostały wybudowane w technologii tradycyjnej (fundamenty z cegły lub kamienia, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, konstrukcja dachu drewniana kryta dachówką). Instalacje: elektryczna. Budynek o numerze ewidencyjnym 115 położony w północnej części działki jest częściowo podpiwniczony. W obiekcie od strony frontowej wykonano bramę garażową segmentową. Od strony tylnej znajdują się drzwi drewniane dwuskrzydłowe. W piwnicy ściany i schody wykończone płytkami. Na parterze posadzka betonowa. Budynek o numerze ewidencyjnym 121 znajduje się w zachodniej części działki. Brak informacji o podpiwniczeniu. Strop nad parterem masywny. W obiekcie wykonano elewację z tynku cienkowarstwowego i płytek klinkierowych. Posadzki częściowo z płytek ceramicznych/gresowych. Stolarka okienna częściowo po wymianie na PVC. W budynku wykonano dwie bramy garażowe segmentowe. Stolarka drzwiowa zewnętrzna techniczna (z elementów stalowych / aluminiowych). Stan techniczny budynków gospodarczych został określony jako średni (zgodnie z kryteriami oceny ogólnego stanu technicznego). Standard oceniono jako ponadprzeciętny z uwzględnieniem funkcji gospodarczej (w porównaniu do większości obiektów porównawczych).

W dniu oględzin nieruchomość nie była zamieszkała przez dłużnika – była przez niego wynajmowana na funkcje mieszkalne.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 509 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 381 750,00zł. Cena nie zawiera podatku VAT (sprzedaż bez VAT – nie zostanie wystawiona FV).

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 50 090,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO Bank Polski S.A. o numerze:
93 1020 5226 0000 6402 0740 1054 
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tytułem: „WR1L/00047602/2– rękojmia”. W przypadku przelewu na konto za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na  konto bankowe Komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Kancelarii Komornika (dane teleadresowe w lewym górnym rogu obwieszczenia).

Komornik Sądowy

Mateusz Dziędzioła

Pouczenie:

1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Proszkowa 6
Województwo:
dolnośląskie
538558
538559
538560
538561
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna