szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Arkadiusz Królikowski

Nazwa:

Nieruchomość komercyjna: budynki biurowe, warsztatowe, garażowe oraz plac manewrowy

Data:
2024-05-28 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
ul. Jana III Sobieskiego 3A/9, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 15 33
Cena wywoławcza
2 359 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
11456/13
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00018663/7 oraz KW EL1O/00028750/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ostródzie, położonych: 14-100 Ostróda, ul. 3 Maja 8, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: EL1O/00018663/7 oraz EL1O/00028750/7:

- nieruchomość komercyjna przy ul. 3 Maja 8 w Ostródzie - budynki biurowe, warsztatowe, garażowe oraz plac manewrowy - z prawem użytkowania wieczystego działek nr:

- 615/1 o powierzchni 0,0927 ha (KW EL1O/00018663/7),

- 156/3 o powierzchni 0,0011 ha (KW EL1O/00018663/7),

- 155/2 o powierzchni 1,0397 ha (KW EL1O/00028750/7).

 

Działka nr 615/1 zabudowana budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 517,20 m2. Budynek z 1975 r., w części warsztatowej jednokondygnacyjny, w części biurowo-socjalnej dwukondygnacyjny, usytuowany na działce nr 615/1 (75%) i częściowo na działce 155/2 (25%). Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, własne CO - piec na paliwo stałe.

Działka nr 156/3 zabudowana połową budynku portierni o pow. 18,90 m2. Druga połowa budynku portierni znajduje się na działce nr 155/2. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CO z budynku biurowego.

Działka nr 155/2 zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 860,41 m2, połową budynku portierni o pow. użytkowej 18,90 m2, częścią budynku warsztatowego o pow. użytkowej 517,20 m2, budynkiem garażowym 8-stanowiskowym o pow. użytkowej 401,10 m2, budynkiem warsztatowo-garażowym o pow. użytkowej 354,45 m2, budynkiem socjalnym o pow. użytkowej 46 m2, częścią budynku garażowego o pow. użytkowej 41,90 m2, wiatą o pow. użytkowej 237,43 m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 60,00 m2. Budynek biurowy wybudowany w 1974 r. w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teleinformatyczna, CO - piec gazowy dwufunkcyjny w piwnicy. Teren nieruchomości ogrodzony, nawierzchnia placu utwardzona - asfaltowa, płyty betonowe z instalacją oświetleniową.  

Działki 615/1, 156/3 i 155/2 (własność Gminy Miejskiej Ostróda) o łącznej pow. 11 335,39 m2 przylegają do siebie i stanowią całość gospodarczą. Działki 615/1, 156/3 i 155/2 sprzedawane są łącznie.

 

Suma oszacowania działek nr 615/1, 156/3 i 155/2 wynosi 3 539 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 359 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 353 970,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona do dnia 27 maja 2024 r. - w gotówce lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737, w tytule podając: "Km 11456/13 rękojmia".

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
3 Maja
Kod i miasto:
Ostróda
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna