szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Nazwa:

Działka o pow. 0,49 ha

Data:
2024-06-20 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Gen. Władysława Sikorskiego 2, 65-454
tel. 68/456-07-00
Cena wywoławcza
62 930,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu

 
   

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Termin sprzedaży: 20 czerwca 2024 roku, godzina 11:00

Miejsce sprzedaży: Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu, 66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 12 pokój nr 7

 

Przedmiot licytacji:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Wierzbnie gmina Przytoczna składająca się z działki numer ewidencyjny 20/1 o powierzchni 0,49 hektara, z czego 0,35 hektara to grunt orny klasy RV, a 0,14 hektara to grunt orny klasy RVI.

Działka jest działką rolną. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GW1M/00034023/4.

 

Oszacowana wartość nieruchomości:

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 89 900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

 

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza na drugiej licytacji wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości i stanowi: 62 930,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

 

Wadium:

Wadium wynosi jedną dziesiątą oszacowanej wartości nieruchomości i stanowi: 8 990,00 zł  (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium proszę wpłacić na rachunek bankowy organu egzekucyjnego nr 15 1010 1704 0045 9013 9120 0000.

W opisie przelewu należy umieścić treść: wadium do GW1M/00034023/4.

Wadium uznam za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Zatrzymam wadium złożone przez licytanta, któremu udzielę przybicia.

Pozostałym licytantom zwrócę wadium nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji.

 

Termin i miejsce oglądania nieruchomości oraz przeglądania akt:

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 660 557 485.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00, w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu przy ulicy Rynek 12, pokój nr 5, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 660 557 485.  

 

Pozostałe informacje:

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Do nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2569). Zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie licytowanej  nieruchomości rolnej nie jest wymagana. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo nabycia licytowanej nieruchomości rolnej  za zapłatą ceny na zasadach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do licytacji mogą przystąpić osoby, które złożyły wadium.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji musi być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Egzekucji Administracyjnej

  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 660 557 485

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wierzbno
Województwo:
lubuskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna