szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż mieszkania

Data:
2024-06-14 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 501 299 094
Cena wywoławcza
265 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Sygnatura Akt  XIV GUp 193/22

 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Mielczarek - Kopeć osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert w toku postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt XIV GUp 193/22.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

-      spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Łodzi przy ul. Karla Dedeciusa 1 (Spółdzielnia Mieszkaniowa ZARZEW), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00281136/9. Lokal o powierzchni 47,22 m kw. składa się 3 pokoi, kuchni, WC z łazienką oraz przedpokoju.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi:

265.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy upadłego nr: 29 1090 2705 0000 0001 5063 8583.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem na kopercie: „Oferta zakupu w konkursie XIV GUp 193/22"  na adres:

Biuro Syndyka Masy Upadłości Małgorzaty Mielczarek-Kopeć

ul. Radwańska 4A/1, 90-453 Łódź

w terminie do 14 czerwca 2024 roku do godz. 14:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Oferty powinny zawierać:

-         firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta /;

-         dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email;

-         proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;

-         dowód wpłaty wadium;

-         oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;

-         oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz prawnym przedmiotu konkursu ofert;

-         oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;

-         w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru;

-         pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

-         wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę oferenta.

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Radwańska 4A/1, w dniu 18 czerwca 2024 roku, o godzinie 12:00.

Sprzedaż nieruchomości dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul. Radwańska 4A/1. Dalsze informacje na temat przedmiotu i regulaminu konkursu można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach od 9:00 do 14:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieniasyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 501 299 094.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
2
1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna