szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

Nazwa:

Działki zabudowane

Data:
2024-06-19 11:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie
Andrzej Czosnyka
ul. Tuchowska 20, 33-100 Tarnów
tel. 014 627 56 68
Cena wywoławcza
320 063,40 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
34/22
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka

 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 34) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Grupa Fewaterm Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Tarnowie położonych w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra opisanych jako:

1. działki gruntowe nr 461/8 oraz nr 463/2 o łącznej powierzchni 207 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100);

2. działki gruntowe nr 461/11 oraz 463/5 o łącznej powierzchni 293 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment zewnętrzny/ o powierzchni użytkowej 133,64 m2, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TRIT/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 510.892,92 zł brutto (słownie: pięćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 92/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 37.843,92 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 92/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 383.169,69 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100);

3. działki gruntowe nr 461/13 oraz 463/7 o łącznej powierzchni 205 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2 posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TRIT/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100);

4. działka gruntowa nr 463/20 o powierzchni 208 m2, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do ww. nieruchomości Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.:

pozycja 1 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/8 oraz nr 463/2 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł;

pozycja 2 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/11 oraz 463/5 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 51.089,29 zł;

pozycja 3 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/13 oraz 463/7 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł;

pozycja 4 obwieszczenia - działka gruntowa nr 463/20 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W/w nieruchomość można oglądać w dniu 11.06.2024 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy lej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Brzozówka
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna