szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Data:
2024-06-25 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
368 775,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Bożeny Tylec-Brojak informuje o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza przy ul. Gilowej 1a, obręb ewidencyjny Sikorka, o powierzchni 0,4650 ha.

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza przy ul. Gilowej 1 a, obręb ewidencyjny Sikorka, o powierzchni 0,4650 ha. Wydział Vl Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej  prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00005518/4.

2. Cena oszacowania dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu określonego w pkt. 1 wynosi 368 775,00 zł.

3. Oferty pisemnie należy przesyłać na adres kancelarii syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin lub za pośrednictwem poczty email: koszalin@jkk-polska.pl w terminie do 25.06.2024.                                                                                                                        

Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data fizycznego wpływu oferty do syndyka.

Oferta powinna zawierać również dane kontaktowe oferenta w szczególności numer telefonu. Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o ważności oferty przez okres 90 dni od daty złożenia.

Oferty opiewające na kwoty niższe niż wartość oszacowania wymieniona w pkt. 2 nie będą brane pod uwagę.

W przypadku gdy do syndyka wpłyną dwie oferty opiewające na identyczną kwotę lub różnica pomiędzy dwoma najwyższymi ofertami nie będzie większa niż 5 tys. zł syndyk przeprowadzi telefoniczną licytację pomiędzy oferentami.

Syndyk zastrzega sobie swobodny wybór oferty oraz prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podanie powodu.

4. Podpisanie umowy kupna sprzedaży: oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 10% ceny niezwłocznie po wyborze oferty oraz do podpisania umowy i zapłaty pozostałej części ceny w terminie co najmniej 5 w dni przed dniem sprzedaży (aktu notarialnego). Koszty umowy ponosi kupujący.

5. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin, po uprzednim umówieniu się - tel. 572 656 509.

6. Inne warunki:

-        Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

-        Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

-        Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

-        Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem przez oferenta oświadczenia, że wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady.

-        Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

-        Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

-        Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej.

-        Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Informacje dodatkowe:

Syndyk poucza o treści art 1013 KPC w związku z art. 313. Prawa Upadłościowego:

Art. 1013 [Utrzymanie w mocy obciążeń hipotecznych wpisanych przed powstaniem współwłasności]. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Gilowa
Kod i miasto:
Dąbrowa Górnicza
Województwo:
śląskie
IMG_20230706_151534
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna