szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

ACONTO sp. z o.o.

Nazwa:

Sprzedaż udziału w wysokości 5/8 w prawie nieruchomości

Data:
2024-06-18 00:00
Sprzedawca:
ACONTO sp. z o.o.
ul. Żmujdzka 31/1 , 31-217
tel. 720 889 607
Cena wywoławcza
195 531,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Wiesławy Konieczny-Kawulok, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat nowotarski, województwo małopolskie.

Konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 5/8 części w prawie nieruchomości gruntowej stanowiącej:

·         zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 433 działkę ewidencyjną nr 265/6 o powierzchni 0,2729 ha;

·         niezabudowane działki ewidencyjne nr 220/3 o powierzchni 0,0776 ha, nr 307/1 o powierzchni 0,2177 ha, nr 307/3 o powierzchni 0,1030 ha, nr 343/39 o powierzchni 0,1665 ha, nr 343/16 o powierzchni 0,2302 ha, nr 343/11 o powierzchni 0,2821 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer NS1T/00114586/7.

Cena wywoławcza wynosi 195 531,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych).

Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z regulaminem konkursu dostępnym w biurze syndyka (Biuro przy ul. św. Marka 7-9 lok. 2 w Krakowie) i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 31 1050 1445 1000 0092 9496 6578 oraz dołączenie potwierdzenia przelewu do oferty. Oferty proszę składać w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 w biurze syndyka 31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9 lok. 2, lub pocztą listem poleconym w kopercie oznaczonej „Oferta konkurs Spytkowice – Wiesława Konieczny-Kawulok, sygn. akt KR1S/GUp/3/2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu). Przeprowadzenie konkursu nastąpi w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00 w biurze syndyka. Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnych licytacjach, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w Regulaminie konkursu. Informacje można uzyskać w godzinach 9:00-15:00 osobiście w Biurze syndyka, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: kancelaria@dkkg.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Spytkowice
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna