szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP Z O.O.

Nazwa:

Lokal mieszkalny, lokal niemieszkalny, działki zabudowane

Data:
2024-06-27 00:00
Sprzedawca:
ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP Z O.O.
ul. RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2c, 00-843 Warszawa
tel. +48 32 555 02 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Środkowoeuropejska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:

 

1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2, położonej przy ulicy Wilków Morskich nr 15 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00470433/7, za cenę nie niższą niż 1 130 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

2. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 72/2, położonej przy ulicy Skwierzyńskiej nr 3 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział XV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00091799/0, za cenę nie niższą niż 1 998 900,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

3. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal niemieszkalny nr 46B, położonej przy Al. Jana Pawła II nr 45A w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00419385/7, za cenę nie niższą niż 331 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

4. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 303, położonej przy ulicy Wojskowej nr 5C w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00362082/1, za cenę nie niższą niż 1 499 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT); 

 

5. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 5, położonej przy ulicy Sytej nr 114Z w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00388995/5, za cenę nie niższą niż 1 999 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

6. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 42, położonej przy ulicy Łuckiej nr 18 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00404123/5, za cenę nie niższą niż 1 999 800,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

7. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 77, położonej przy ulicy Słonecznej nr 105A w miejscowości Stara Iwiczna, gm. Lesznowola, powiat Piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00006142/9, za cenę nie niższą niż 548 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

8. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 25/77, 28/12, położonej przy ulicy Świerkowej nr 3 w miejscowości Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki, powiat Grodziski, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00042250/1 oraz WA1G/00042426/6, za cenę nie niższą niż 1 938 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

9. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 106/4, położonej przy ulicy Wojska Polskiego nr 28B we Władysławowie, gm. Lesznowola, powiat Piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00404695/2 oraz WA5M/00404697/6, za cenę nie niższą niż 1 845 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT).

 

Charakterystyka oferty:

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.

2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

3. Oferty należy składać osobiście w biurze w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura w terminie wyznaczonym przez Spółkę Środkowoeuropejska Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, tj. do dnia 27.06.2024 r przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 08 8436 0003 0000 0026 9547 0008 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.06.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (27.06.2024 r).

Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Warszawa, Stara Iwiczna, Czarny Las, Władysławowo
Województwo:
mazowieckie
Warszawa Wilkow Morskich
Czarny Las
Stara Iwiczna
Warczawa Lucka
Warszawa Jana Pawła
Warszawa Skwierzynska
Warszawa Syta
Warszawa Wojskowa
Wladyslawow
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna