szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza nr III w Oławie

Nazwa:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Data:
2024-07-03 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
Andrzej Paluszek
Kancelaria Komornicza nr III w Oławie
ul. Brzeska 31/5, 55-200 Oława
tel. 071 31 300 99
Cena wywoławcza
154 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
54/23
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00027994/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 03-07-2024r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju z kuchnią, dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki, wc oraz pomieszczenia kotłowni o łącznej pow. użytkowej ustalonej w trakcie oględzin wynoszącej 61,90 m2 (która nie pokrywa się z powierzchnią wynikającą z zapisów w księdze wieczystej tj. 66,30 m2) położonej przy ul. Polnej 6/4 w Miłoszycach gmina Jelcz-Laskowice, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00027994/3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, c.o. i c.w. z kotła na paliwo stałe, należący do dłużnika Kewin Banasiak. Z prawem własności lokalu związany jest udział 1/8 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt w granicach działki nr 524/4 (am-4) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w księdze wieczystej o nr KW WR1O/00027988/8. Suma oszacowania nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00027994/3 wynosi 206 400,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 02.07.2024r. Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Miłoszyce
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna