szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Finance Trade sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż działki

Data:
2024-06-28 00:00
Sprzedawca:
Finance Trade sp. z o.o. w upadłości
ul. Ludwika Waryńskiego 2, 45-047 Opole
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
1 072 700,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FINANCE TRADE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000233438, NIP: 7542793377]

 

Syndyk masy upadłości dłużnika Finance Trade sp. z o.o. w upadłości [KRS: 0000233438, NIP: 7542793377], w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: OP1O/GUp/5/2022 zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest poniższa nieruchomość:

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Grodkowie, powiat brzeski, woj. opolskie, stanowiącej działkę o nr 17/1 AM-1, obręb 0043- Grodków o łącznej powierzchni 2,4160 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00073673/4 za cenę nie niższą niż 1 072 700,00 PLN netto, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ ewentualny podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji] na bazie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę̨ majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej [Ziółkowska].

 

Charakterystyka oferty:

 

1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.05.2024 r.;

2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;

3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży na bazie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej [nr uprawnień 6661];

4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 28.06.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – FINANCE TRADE – [KW OP1N/00073673/4]”;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 110 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 75 8436 0003 0000 0026 9403 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 12.15;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą̨ tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się̨ będą̨ do 10% wartości najwyższej oferty, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;

8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;

10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulamin przetargu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.financetrade.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Grodków
Województwo:
opolskie
FINANCE TRADE 1
FINANCE TRADE 2
FINANCE TRADE 3
FINANCE TRADE 4
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna