szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Data:
2024-07-01 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 608385052, 426890141
Cena wywoławcza
54 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ,Wydział XIV Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 08 stycznia 2024  r. sygn. XIV GUp 1028/21 i na warunkach w nim określonych syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Kłosa osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży   udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości o pow. 0,0485 ha położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul .Reymonta 2 dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00034016/0 za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania tj. 54.250,00 zł /pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych./

 

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 1 lipca 2024 r. pod adresem :Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder-Kancelaria Syndyka

 ul. Mikołaja Kopernika 72 lok.171,  90-553 Łódź./decyduje data doręczenia oferty na podany adres/

 

Oferta zakupu winna zostać złożona w języku polskim w zaklejonej kopercie i zawierać  dane oferenta wraz z jego adresem ,oferowaną cenę zakupu ,sposób i termin jej uiszczenia ,oświadczenie o zapoznaniu się z stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz dowód wpłaty   wadium w wysokości 5425 zł wpłaconej na rachunek syndyka w  Alior Bank S.A nr 45 2490 0005 0000 4000 9470 0816

pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem.

Wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się ,bądź odstąpienia uczestnika ,którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na wskazanym wyżej rachunku bankowym najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Złożone oferty zostaną otworzone i rozpoznane w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania ofert. Rozstrzygniecie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone komisyjnym protokołem.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości udzielane są

pod numerem telefonu 608 385 052, e-mail: kontakt@kancelaria-swiader.pl

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Rawa Mazowiecka
Województwo:
łódzkie
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna