szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KASTOR Spółka Akcyjna w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości

Data:
2024-07-19 16:00
Sprzedawca:
KASTOR Spółka Akcyjna w upadłości
ul. Przemysłowa 12 , 98-100
tel. 660 152 693
Cena wywoławcza
6 387 315,81 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
 
 

 

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości spółki KASTOR Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łasku ogłasza o wyznaczeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt LD1M/GUp/10/2022 toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości obejmującej:

a) Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej kompleksem budynków usługowo-produkcyjnych, położonej w woj. łódzkim, w pow. łaskim w m. Łask przy ul. Przemysłowej 12, oznaczone geodezyjnie w obrębie 0013 Trzynastym, jako działki nr 55/20, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31, 55/32 o łącznej pow. 2,3088 ha, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku prowadzi KW o nr SR1L/00029982/4, wskazane w spisie inwentarza pod pozycją 2.1

b)Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza pod pozycjami: 1.1 – 1.173, 1.175 – 1.208, 1.210, 1.213 – 1.227, 1.230 - 1.245, 1.247 – 1.252, 1.254 – 1.277, 1.279 – 1.349, 1.352,  1.354 – 1.449.

c) Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.450 w części stanowiącej 15 396 szt. o wartości 208 880,02 zł.

d)Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza w pozycji 1.451 w części stanowiącej wartość 90 418,88 zł.

e) Prawa majątkowe wskazane w spisie inwentarza pod pozycjami 4.1 – 4.5

z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych upadłej, oraz należności od dłużników upadłej wskazanych w spisie należności, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 50% ceny oszacowania tj. kwotę 6 387 315,81 (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 81/100) plus ewentualny podatek VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w postaci przelewu bankowego, najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty, na rachunek bankowy masy upadłości: Bank Spółdzielczy w Poddębicach: 72 9263 0000 0500 0470 2005 0002, tytułem „wadium – KASTOR” (LD1M/GUp/10/2022). Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 19 lipca 2024 roku do godz. 16:00, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37, sala 3, w dniu 23 lipca 2024 roku, godzina 10:00. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedsiębiorstwa i zapoznać się z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym, a także uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 604 64 74 19 i adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna