szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zabudowanej

Data:
2024-07-17 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 509 453 990
Cena wywoławcza
598 305,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Lokale
 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT
 PRAWA WŁASNOŚCI
działki zabudowanej numer ewidencyjny 1106/2
w Piekoszowie, ul. Czarnowska 6, gmina Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Krystyny Bartos osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Syndyk masy upadłości Krystyny Bartos w upadłości (sygn. akt V GUp 157/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę numer ewidencyjny 1106/2 w Piekoszowie, ul. Czarnowska 6, gmina Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskiej, o powierzchni 0,1987 ha, objętej Księgą Wieczystą nr KW KI1L/00022111/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wchodzi w całości w skład masy upadłości Krystyny Bartos sygn. akt V GUp 157/21.

Uwarunkowania szczególne zbywanej nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1106/2 ma kształt wąskiego prostokąta (szerokości około 12 m, długości około 152 m). Położona jest w drugiej linii zabudowy, w odległości około 66 m od ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 1106/2 zabudowana jest w połowie budynkiem produkcyjnym – tj. w części 831 m2 z całego budynku 1682 m2, który w drugiej połowie usytuowany jest na działkach nr 1105/1 oraz 1107, stanowiących własność innej osoby i nienależących do masy upadłości. Budynek nie jest wydzielony, stanowi integralną całość architektoniczną, techniczną i funkcjonalno-użytkową. Budynek jest murowany, w części północnej dwukondygnacyjny z częścią biurową, w pozostałej części parterowy. Na działce znajdują się również budowle w postaci utwardzenia terenu, ogrodzenia, przyłączy wod – kan, energii elektrycznej, oświetlenie placu i pozostałej infrastruktury technicznej. Budynek wraz z infrastrukturą był wykorzystywany dla potrzeb Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego. 

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu innej osoby od 2018 r. (co potwierdzone jest stosownym dokumentem), a możliwość jej używania oddzielnie od nieruchomości stanowiących własność tej osoby jest bardzo utrudniona. Osoba ta wysuwa roszczenie o przeniesienie własności działki będącej przedmiotem niniejszej sprzedaży.

Sprzedaż odbywa się w trybie z wolnej ręki i ma charakter pisemnego konkursu ofert z możliwością przeprowadzenia dodatkowo licytacji ustnej.

Oferty na piśmie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2024 roku do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku o godz. 15.05 w Kancelarii Syndyka Anny Garbacz w Kielcach przy ul. Admirała Józefa Unruga 8.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze zakupu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 17 lipca 2024 roku na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyk Anna Garbacz numer rachunku 94 1050 1416 1000 0097 4033 9347 z dopiskiem „Wadium na zakup nieruchomości w Piekoszowie w postępowaniu sygn. akt V GUp 157/21”

Jedyne kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Cena minimalna nieruchomości (cena wywoławcza) ustalona została zgodnie z wyceną na kwotę 598.305,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych) stanowiącą 75% wartości rynkowej.

Z regulaminem sprzedaży, a także z innymi dokumentami i informacjami dotyczącymi przedmiotu sprzedaży można zapoznać w Kancelarii Syndyka ul. Admirała Józefa Unruga 8, 25 - 228 Kielce, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl. w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godz. od 800 – 1600.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
20220222_123628
20220222_123630
20220222_123644
20220222_123706
20220222_123717
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna