szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy

Nazwa:

nieruchomość gruntowa

Data:
2024-07-17 13:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Tomasz Chynek
Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy
ul. Matejki 26/3, 56-400 Oleśnica
tel. 71 721 84 40
Cena wywoławcza
1 291 333,34 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
39/21
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-07-2024r. o godz. 13.30 w sali nr 20 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość  gruntowa, działki gruntu nr 183 , 242 , 232 , 231 , 176 o łącznej pow. 8,7354 ha położonej w:  Łozina gm. Długołęka  stanowiącej własność dłużnika: Fedyk Jan i Fedyk Zdzisława

posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze

KW WR1E/00036105/1.

Opis nieruchomości:

Działki gruntu nr 183, 242, 232, 231, 176 o łącznej pow. 8,7354 ha położonej w miejscowości  Łozina gm.Długołęka . Rozbieżności co do wielkości  nieruchomości - w/g zapisu w KW pow. 8,74 ha, w/g wypisu z ewid. gruntów 8,7354 ha. Dla wyceny przyjęto pow. z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w 2 miejscach: w zachodniej oraz południowej części obrębu Łozina.

W sąsiedztwie tereny rolne,  w bliskiej okolicy zabudowa zagrodowa oraz droga ekspresowa. Dojazd do działek 231, 232 i 242 na odcinku do 750 m odbywa się drogą gruntową, działka 176 leży po zachodniej stronie drogi asfaltowej do Bąkowa. Najdalsze działki dzieli odległość 1,5 km.

Działka nr ewid. 176 - pow. 2,0893ha - położona po zach. stronie drogi powiatowej do wsi Bąków,  kształt pięciokąta o wymiarach: szer.105-120m x max głęb.190m, bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi powiatowej od strony wsch. Brak mediów. Teren w miarę płaski, obniżony w stosunku do drogi powiat. Grunty klas ŁIV, PsV i LsIV, z przewagą klasy LsIV . Na terenie występują  mady, dominuje kompleks leśny, występują użytki zielone średnie. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, częściowo porośnięty drzewostanem. Drzewostan: w części połud. o pow. 0,69 ha olsze czarne (90%) oraz jesiony (10%) , w części półn.-wsch. o pow.0,22ha jesiony (70%), olsze czarne (30%), w części półn.-zach. o pow. 0,21ha olsze . Nad terenem przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV.

Działka nr ewid. 183 - pow. 2,0888ha - położona 200m na zach. od drogi powiatowej do wsi Bąków,  kształt prostokąta o wym.: szer.110m x głęb.195m,  bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej od strony zach. Brak mediów, teren w miarę płaski. Grunty klas RIVb, RIVb i LsIV, z przewagą klasy RIVa . Na terenie występują częściowo mady, a częściowo gleby bielicowe i pseudobielicowe, kompleks częściowo leśny, a częściowo kompleks żytni bd. Teren  niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, częściowo porośnięta drzewostanem. Drzewostan: w części połud. o pow. 0,12ha olsze czarne (90%) i jesiony (10%) , w części półn. o pow. 0,22ha  olsze (70%) i jesiony (30%)  Nad terenem działki przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV.

Działka nr ewid. 231 - pow.1,1362ha - położona 475 m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt zbliżony do trapezu o szer.65-70m i dług. 155-190m, na kierunku pół.-połud.,  bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony połud. i zach. Brak mediów. Grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą RIVa. Gleby czarne zdegradowane; kompleks zbożowo-pastewny mocny i grunty orne. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo.

Działka nr ewid. 232 - pow. 1,3998ha -położona 650m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt zbliżony do trapezu o szer. 70-75m i dług.165-210m, na kierunku pół.-połud., bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony połud. i zach. Brak mediów. Grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą RIVa . Gleby czarne zdegradowane, gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne; kompleksy zbożowo-pastewny mocny, żytni dobry i żytni bardzo słaby. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo.

Działka nr ewid. 242 - pow. 2,0213ha - położona 400m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do trapezu o szer.45m x głęb. 415-425m, bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej  od strony wsch. Przy działce brak mediów , teren płaski. Na działkce występują grunty klasy RIVa, RIVb, z przewagą RIVa, . gleby czarne zdegradowane i kompleks pszenny dobry.

Przeznaczenie w MPZP działki 231, 232 i 242 oraz częściowo 176 i 183 w mpzp: RP1 - tereny gruntów rolnych pozostała część działek 176 i 183 RL - tereny lasów gruntów leśnych oraz obszary do zalesienia. Nad działkami 176 i 183 linia elektroenergetycznych 400 kV - ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania o szer. 90m (granice w odległości 45 m od osi linii w obu kierunkach)

Obecnie dla terenu  prowadzone są prace nad zmianą mpzp - Wg studium działka 183 oraz większość działki 176 leżą na terenie oznaczonym: AG2 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych, pozostała niewielka część działki 176 leży na terenie oznaczonym : LS - tereny lasów Działki: 231, 232 i 242 : AG1 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

Wartość całej nieruchomości wynosi 1.937.000,00 zł, z uwagi na wniosek jednego z wierzycieli nieruchomość ulega sprzedaży z wyodrębnieniem poszczególnych działek w kolejności :

1) Działka 183 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 94.666,67 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 142.000,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj. 14.200,00 zł)

2) Działka 176 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 134.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 201.000,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.20.100,00 zł)

3) Działka 242 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 454.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 681.000,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.68.100,00 zł)

4) Działka 231 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 276.000,00 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 414.000,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.41.400,00 zł)

5) Działka 232 - cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 332.666,67 zł tj. dwie trzecie wartości oszacowania z kwoty: 499.000,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  (tj.49.900,00 zł)

Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKm 39/21 i numeru działki,

z zastrzeżeniem, że wpłata musi wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.

Wpłaty wadium zaksięgowane na koncie komornika po w/w terminie nie będą uwzględniane w toku licytacji.

Oględziny dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Do licytacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1080) W

Szczegółowych informacji udziela Komornik od poniedziałku do czwartku pod numerem tel. (071) 721 84 40  poniedziałek-czwartek

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łozina
Województwo:
dolnośląskie
[Untitled]_2024061014053825_page-0001
dz 176 dojazd
dz 176 drzewostan
dz 176 widok
dz 231 widok
dz 232 dojazd
dz 232 widok 2
dz 232 widok
dz 242 widok
lini WN
rów miedzy dziakami 231 i 232
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna