szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Invest Profit Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Data:
2024-07-15 00:00
Sprzedawca:
Invest Profit Sp.z o.o. w upadłości
Ględowo 3H, 77-300 Ględowo
tel. 602 316 101
Cena wywoławcza
500 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Invest Profit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ględowie nr 3H, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, – Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych

Regulaminem Przetargu z wolnej ręki

Ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  k.c. należącego do upadłego Invest Profit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ględowie nr 3H, z wyłączeniem na podstawie art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki,

za cenę wywoławczą: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych  00/100).

 

W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn.: Invest Prfofit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ględowie nr 3H, 77-300 Ględowo, wpisanej do KRS 0000347636, NIP 8431594913, REGON 220945888 podlegają:

1. Nazwa przedsiębiorstwa: Invest Profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ględowie 3H, 77-300 Ględowo.

2. Udział 6228/10.000 części w nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Ględowo nr 3H w gminie Człuchów, w powiecie człuchowskim, której przysługuje prawo własności do działki nr 89/7 o powierzchni 2 875 m2 ujawniona w księdze wieczystej nr SL 1Z/00016048/7 i prawo użytkowania wieczystego do działki nr 90/7 o powierzchni 2 135 m2 ujawniona w księdze wieczystej nr SL1Z/00014932/7, wraz z budynkiem produkcyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym i z 2 budynkami hal produkcyjnych oraz z wiatą magazynową i z 3 wiatami garażowymi i prawo własności do działek niezabudowanych nr 89/21 i nr 89/23 o łącznej powierzchni 1 978 m2 ujawnione w księdze wieczystej nr SL1Z/00029135/8 oraz prawo własności do działki niezabudowanej nr 89/28 o powierzchni 908 m2 ujawniona w księdze wieczystej nr SL1Z/00032210/2.

3. Środki trwałe i ruchome należące do przedsiębiorstwa.

4. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2024 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Biuro syndyka Józef Dębiński, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański, sygn. akt GD1G/GUp/40/2023, z dopiskiem Invest Profit Sp. z o.o. w upadłości „OFERTA” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2024 r., o godz. 11:00  w Biurze syndyka, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) przelewem na rachunek bankowy Invest Profit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ględowie nr 3H, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o numerze: 28 8340 0001 2002 0001 3283 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2024 r. pod rygorem odrzucenia oferty.

Regulamin Przetargu jest do wglądu w biurze syndyka w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 7-11, lok. 14 oraz w systemie KRZ pod sygn. akt GD1G/GUp/40/2023.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka 602 316 101 lub e-mail: kancelariastg@gmail.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ględowo
Województwo:
pomorskie
Gledowo
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna