szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

NOWA SA w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji magazynowo – usługowej oraz działki o łącznej pow. 1,3472 ha

Data:
2024-07-26 00:00
Sprzedawca:
NOWA SA w upadłości
ul. Braci Mieroszewskich 50Sosnowiec
tel. 576 077 466
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości NOWA S.A. w upadłości z siedzibą w Sosnowcu ogłasza pisemny przetarg na zakup:

 

1. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji magazynowo – usługowej położonej w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 50, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00046481/8 wraz z ruchomościami w postaci wyposażenia oraz stanu magazynowego znajdującego się w budynku przy ul. Braci Mieroszewskich 50 w Sosnowcu.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 6 271 767,98 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 98/100). Cena została podana w kwocie netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

2. Nieruchomości gruntowej – niezabudowanych działek gruntu nr 13, 43, 62, 63, 66, 68 o powierzchni łącznej 1.3472 ha, położonej w miejscowości Siennica w rejonie ulicy Łąkowej i Sikorskiego, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1U/00054377/2.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 415 607,50 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sześćset siedem złotych 50/100). Cena została podana w kwocie netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

1)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty do dnia 26 lipca 2024 r., do godziny 14:00. Oferty należy składać na adres biura Syndyka Masy Upadłości NOWA S.A. w upadłości  w Sosnowcu (40-311) przy ul. Braci Mieroszewskich 50. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

2)      Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP o nr: 38 1020 2313 0000 3602 1106 1860. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

3)      Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać pod nr telefonu tel.: 576 077 466 oraz adresem email: biuro@e-nowa.pl, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

4)      W dniu 30 lipca 2024 r. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 o godz. 10:45 w sali nr 12 Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert.  Posiedzenie Sądu wyznaczone celem dokonania tych czynności jest jawne.

5)      Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
mazowieckie
IMG_4599
IMG_4600
IMG_4602
IMG_4621
IMG_6793
IMG_6795
IMG_6800
IMG_6810
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna