szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. w upadłości

Nazwa:

Garaże, piwnice, komórki - Piaseczno

Data:
2024-07-23 00:00
Sprzedawca:
MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. w upadłości
ul. Lompy 33 Olesno
tel. 660 069 380
Cena wywoławcza
21 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Nieruchomości, Lokale
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec

MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie,

sygn. akt V GUp 97/21

sprzeda- z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:

I.      Miejsca postojowe.

Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:

1) Miejsce postojowe nr 52, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkalny nr 614, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynoszący 1/73 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr 52 położonego na kondygnacji 2. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00015204/8 - cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 21 600 zł, (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł).

2) Miejsce postojowe nr  63, 64 ( wjazd do hali ), ul. Energetyczna 11, lokal niemieszkalny nr 202, Osiedle Elektra, Piaseczno. Udział wynoszący 4/64 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny i związane z nim prawo do korzystania z miejsc postojowych nr  63 i 64, położonych na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00017126/1 - cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł).

3) Miejsce postojowe nr 57, 58, ul. Puławska 45C, Osiedle PLAZA III, lokal niemieszkalny nr 118, Piaseczno. Udział wynoszący 3/62 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 57 i 58 położonych na kondygnacji -1Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA1I/00029293/9 - cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł), (miejsce postojowe nr 57 i 58 niepełnowymiarowe przy wyjściu ewakuacyjnym).

4) Miejsce postojowe nr 27, ul. Julianowska 42, lokal niemieszkalny nr. 293, Piaseczno. Udział wynoszący 2/60 części we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż i związane z nim prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 27, położonego na kondygnacji -1. Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00429764/8 - cena wywoławcza miejsca postojowego nr 27 wynosi 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł).

Pisemne oferty nabycia miejsc postojowych z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 23-07-2024 do godziny 12:00, na adres:

Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Piaseczno miejsca postojowe, sygn. akt. V GUp  97/21 nie otwierać – oferta”. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do 22-07-2024 r. wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej do każdego miejsca postojowego na rachunek MULTI - HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości - Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21, (z oznaczeniem miejsca postojowego).

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00, tel. +48 660 069 380.

II.      Lokale użytkowe.

1) Lokal użytkowy nr F-U1, ul. Albatrosów 1, Piaseczno. Powierzchnia użytkowa lokalu 135,30 m2 położony na kondygnacji -1, (piwnica) budynku. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej, lokal nie jest wyodrębniony. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 10/1, 10/2, 10/4, 10/5 z obrębu 13 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA5M/00253525/6 - cena wywoławcza wynosi 162 400 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta zł).

2) Lokal użytkowy nr 24, Piaseczno, ul. Albatrosów 6, lokal użytkowy nr 6/24. Lokal użytkowy nr 24 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal użytkowy nr 24 usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Albatrosów 6, posiada powierzchnię użytkową 168,0 m2 i położony jest na kondygnacji -1 (piwnica) w budynku. Dla lokalu użytkowego nie urządzono jeszcze księgi wieczystej, lokal nie został jeszcze wyodrębniony. Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 11/16 z obrębu 13, na której zrealizowana jest inwestycja, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr WA5M/00279963/6 - cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 24 wynosi 549 600,00 zł, (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset zł).

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 23-07-2024 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Piaseczno - lokal użytkowy nr sygn. akt. V GUp  97/21 nie otwierać – oferta”.

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 22-07-2024r. wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej do każdego lokalu użytkowego na rachunek Multi-Hekk Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości - Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21.

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00, tel. +48 660 069 380.

III.      Nieruchomość Złote Góry.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, o łącznej powierzchni 6,72 ha, zlokalizowanej we wsi Zbęk-Złota Góra gmina Skomlin. Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW SR1W/00038536/8. Na terenie w/w nieruchomości znajdują się złoża surowca ilastego (iły doggerskie) objęte koncesją wydobycia kopaliny ze złoża surowca ilastego „Złote Góry II” - cena wywoławcza nieruchomości gruntowej we wsi Zbęk-Złota Góra wynosi: 416 563,20 zł (czterysta szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 20/100 zł).

Pisemne oferty nabycia nieruchomości gruntowej z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 23-07-2024 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Sprzedaż działka gruntowa Złote Góry, Sygn. akt. V GUp 97/21 nie otwierać – oferta”.

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 22-07-2024. wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej dla nieruchomości na rachunek Multi - Hekk Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości - Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21.

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji w zakresie sprzedaży udziela się w dni robocze w godzinach od 9.00 – 14.00, tel. +48 660 069 380.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zbęk-Złota Góra, Piaseczno
Województwo:
mazowieckie
miejsce nr 63 Energetyczna 9
miejsce postojowe 1 Julianowska 42
miejsce postojowe 57 Puławska 45c
miejsce postojowe nr 3 Energetyczna 9
zlote_gory1
zlote_gory2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna