szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej

Data:
2024-08-12 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 042 684 52 40
Cena wywoławcza
90 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Anny Rymer ogłasza 6. konkurs w sprawie sprzedaży należącego do upadłej udziału 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej, położonej we wsi Włostowice-Parcele 11, w gminie Piątek, oznaczonej jako działka 68/2 o powierzchni 4900 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00027552/2. Na działce wzniesiono w 1960 roku dom murowany o pow. użytkowej 76,08 m.kw., powierzchni zabudowy: 117 m.kw, składający się z salony, sypialni, kuchni, łazienki i przedpokoju. Doprowadzono przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Powołane prawo zostanie sprzedane z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków: 1. przystępujący do konkursu ofert powinien: - złożyć ofertę zakupu na piśmie w języku polskim w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: "oferta zakupu nieruchomości ul. Próchnika 35" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 6, 90-130 Łódź do dnia 12.08.2024 r. do godz. 13:00 (decyduje godzina i data fizycznego wpływu oferty do biura syndyka); - w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy; - wpłacić wadium w wysokości 9 000,00 zł na konto masy upadłości w mBank S.A. nr 20 1140 1108 0000 5041 4300 1108; - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 11.08.2024 r.; - oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem; - o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów pisemnie - w terminie 14 dni; - termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego u notariusza w Łodzi ze zwycięzcą konkursu ofert: w terminie ca 90 dni od dnia wyboru zwycięzcy konkursu (koszty umowy ponosi nabywca); - wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży; - wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka; - cała cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed datą zawarcia umowy u notariusza; - cena minimalna powołanego prawa ustalona zostaje na 90 000,00 zł; - kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena. Skan operatu szacunkowego można uzyskać kierując wniosek na adres: biuro@mikuccy.pl

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Próchnika 35
Kod i miasto:
Włostowice-Parcele 11
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna