szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

wierzytelności

Data:
2024-08-12 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 042 684 52 40
Cena wywoławcza
405 617,99 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości BINŻ S.A. – V GUp 1/22 ogłasza szósty konkurs na zbycie:

1) pakietu 37. wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, a wskazanych szczegółowo w spisie należności - o łącznej wartości nominalnej należności głównych: 3 883 930,95 zł;

2) oraz wierzytelności od ThermWall Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 172.248,98 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 września 2022 roku do dnia zapłaty; - cena minimalna za w/w wierzytelności (wymienione w pkt 1 i 2 powyżej) wynosi: 405 617,99 zł.

Zainteresowani nabyciem mogą przeglądnąć dokumentację źródłową powołanych wierzytelności – posiadaną przez syndyka - w kancelarii syndyka: ul. Narutowicza 45/6 w Łodzi – po wcześniejszym umówieniu (42 684 52 40 lub pod adresem biuro@mikuccy.pl.

Sprzedaż następuje z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wg poniższych kryterium (warunki sprzedaży):

1) o konkursie ofert należy podać do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w co najmniej jednym dzienniku lokalnym i w internecie, nie później niż na trzy tygodnie przed terminem składania ofert,

2) oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie, na adres biura syndyka: Maciej Mikucki Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 6, 90-130 Łódź – do dnia 12 sierpnia 2024 roku do godz. 13:00 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu wierzytelności BINŻ SA” (decyduje data i godzina doręczenia na podany adres); oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem,

3) przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 20% ceny minimalnej na konto masy upadłości nr: 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 – najpóźniej do końca dnia 11 sierpnia 2024 roku,

4) kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena,

5) 5 wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy przelewu wierzytelności, w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka,

6) z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół, który podpisuje syndyk, a w razie powołania przez niego komisji konkursowej – wszyscy członkowie komisji,

7) cena sprzedaży pakietu wierzytelności pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy,

8) umowa przelewu pakietu wierzytelności zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia wyboru oferty,

9) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna